// The Correspondence Chess Association of The Slovak Republic
Vitajte na stránke Združenia korešpondenčného šachu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic

Viete, že ...

24.10.2018

... je v niektorých turnajoch ICCF nový spôsob počítania času?

24.10.2018

... je nový spôsob prihlasovania sa do turnajov ICCF?

16.09.2017

... od roku 2016 zaviedla ICCF dva nové medzinárodné tituly - kandidát majstra v korešpondenčnom šachu (CCE - Correspondence Chess Expert) a majstra v korešpondenčnom šachu (CCM - Correspondence Chess Master)? Normy sú pomerne nízko nastavené a je oveľa ľahšie ich splniť ako IM, SIM a GM. Na udelenie titulu ich musíte splniť v dvoch turnajoch.

01.10.2017

... od 1.10.2017 nezaplatíte za štart v súťažiach ICCF ani jedno euro? Podľa rozhodnutia Rady Združenia zaplatí všetky náklady spojené s účasťou slovenských hráčov v súťažiach ICCF z prostriedkov Združenia.

Novinky

26.09.2020
SIM Ján Fečo

Rada ZKŠ SR so zármutkom oznamuje, že dňa 26.9.2020 zomrel SIM Ján Fečo vo veku 69 rokov (nar. 13.8.1951). V praktickom šachu hrával dlhé roky za Geológ Rožňava a Magnezit Jelšava (v prv menovanom klube bol aj funkcionárom). V korešpondenčnom šachu odohral 56 turnajov (650 partií), dosiahol najvyšší rating 2507, v roku 2011 sa stal IM, v roku 2013 získal titul SIM, viackrát reprezentoval SR v Olympiáde aj v ME, v súťažiach jednotlivcov pravidelné hrával semifinále majstrovstva sveta, kandidátske turnaje ME a raz si zahral aj vo finále ME. Česť jeho pamiatke!

02.09.2019
Šachový kongres 2019 vo Vilniuse (Litva)

Po ročnej prestávke som sa opäť zúčastnil kongresu ICCF, ktorý sa tentokrát uskutočnil v hlavnom meste Litvy Vilniuse. Podrobnosti z rokovaní nájdete na stránke ICCF, kde sú všetky návrhy na zmeny, o ktorých sa hlasovalo aj s výsledkami hlasovania. Pre slovenských hráčov boli udelené nové tituly - blahoželáme! Na fotografii slávnostne preberám tituly IM z rúk prezidenta ICCF Erica Rucha.

IM Berza Štefan
IM Jakubčin Miloš
CCM Brudňák Jozef
CCM Gaži Miroslav
CCM Hudák Dušan
CCM Klocháň Peter
CCM Rogos st. Ján
CCE Belák Štefan
CCE Čarvaga Roman
CCE Jambrich Jaromír
CCE Meško Jozef
CCE Murín Pavol
CCE Zalčík Václav

Najzaujímavejšie výsledky kongresu:

 • Bolo zvolené nové vedenie ICCF v zložení Eric Ruch, Michael Millstone, Jan Vosselman, Frank Geider, Russell Sherwood, Austin Lockwood, Paul Scott
 • Boli zrušené všetky ženské súťaže (hlasovali sme proti) okrem Olympiády a Majstrovstiev sveta z dôvodu rovnosti pohlaví
 • Po zapracovaní na server budú povolené reklamácie výsledkov na základe 7-kameňových koncoviek (doteraz 6-kameňové)
 • Oficiálne bolo deklarované, že vzájomná pomoc hráčov v družstve je povolená
 • Neprešiel návrh na zrušenie zón v ICCF, čo znamená, že zostávajú Majstrovstvá Európy
 • Štart 32. finále Majstrovstiev sveta bol presunutý z roku 2021 na rok 2020
 • Štart 21. olympiády taktiež presunutý z roku 2021 na rok 2020
 • Vo všetkých súťažiach bude povolené navrhovanie ťahov (doteraz o tom rozhodoval poriadateľ)
 • Štart Majstrovstiev Európy družstiev nebude skôr ako v júni 2020
 • Štart finále Majstrovstiev Európy jednotlivcov sa posúva z roku 2021 na rok 2020
 • Voľby predstaviteľov Európskej zóny prebehnú emailom 16.9.-15.10.2019
 • Všetky národné súťaže musia dodržiavať všetky pravidlá ICCF (doteraz to bolo dobrovoľné)
 • Zvažujú sa zmeny vo výpočte ratingu, už niekoľko rokov vedúcim hráčom neustále klesá rating. Vo FIDE je opačný trend.
Helbich

11.4.2019
Chessfriends Rochade 5171 30th anniversary invitational team tournament

Dostali sme pozvánku do prestížnej súťaže družstiev poriadanej nemeckou federáciou Chessfriends Rochade 5171 so štartom 1.10.2019. Hrajú 10-členné tímy, požadované elo po jednotlivých šachovniciach: 1. >2450 2. >2450 3. 2400-2500 4. 2400-2500 5. 2350-2450 6. 2350-2400 7. 2300-2400 8. 2250-2350 9. 2250-2300 10. 2200-2300. Ak máte záujem reprezentovať Slovensko, prihláste sa do 31.5.2019 u Ing. Mandúcha. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schvaľuje Rada.

20.3.2019
43. Majstrovstvá sveta - semifinále

ICCF štartuje 20.6.2019 semifinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, prihláste sa na stránke ICCF do 5.5.2019.

Kvalifikačné podmienky pre štart v semifinále MS

 • účastníci finále MS
 • najmenej 50% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 60% bodov v semifinále MS
 • 1.-2. miesto vo štvrťfinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom najmenej 2451
 • 1.-2. miesto vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom menším ako 2450
 • nominovaní hráči federáciou s elom > 2400
 • IM s ratingom najmenej 2500
 • SIM s ratingom najmenej 2450
 • GM s ratingom najmenej 2400
 • rating vyšší ako 2550

20.3.2019
II. ročník súťaže družstiev George D. Pyrich Memorial

1.6.2019 štartuje ďalší ročník súťaže družstiev George D. Pyrich Memorial Team Tournament. Hrajú 6-členné tímy, hráči musia mať nižšie elo ako 2300. Hrá sa systémom Triple Block 700/50/50/5 (pozrite si čo to znamená v príslušnom článku). Ak máte záujem reprezentovať Slovensko, prihláste sa do 30.4.2019 u Ing. Mandúcha. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schvaľuje Rada.

20.3.2019
Rating ICCF 2019/2

4.2.2019
VI. Dunajský pohár

30.4.2019 štartuje ďalší ročník súťaže družstiev Dunajský pohár. Ak máte záujem reprezentovať Slovensko, prihláste sa do 10.3.2019 u Ing. Mandúcha. Potrebné elo na jednotlivé šachovnice: 1. kat. 9 2451+, 2. kat. 8 2426+, 3. kat. 7 2401+, 4. kat. 6 2376+, 5. kat. 5 2351+ 6. kat. 4 2326+. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schvaľuje Rada.

22.1.2019
Nemecké pozývacie turnaje

19.6.2019 nemecká federácia štartuje sériu pozývacích turnajov. Ponúka nám účasť vždy jedného hráča v nasledovných skupinách:

 • GGM08-A kat. 13 elo 2560+
 • GGM08-B kat. 13 elo 2560+
 • GaM05-B kat. 11 elo 2510+
 • GM08-A kat. 9 elo 2465+
 • GCM06-A kat. 7 elo 2415+
 • CCM-CCE03B kat. 3 elo 2315+

Ak máte záujem si zahrať, prihláste sa do 10.2.2019 u Ing. Mandúcha. Výber spomedzi prihlásených záujemcov schvaľuje Rada.

26.12.2018
VI. Slovanský pohár

15.3.2019 štartuje ďalší ročník súťaže družstiev Slovanský pohár. Ak máte záujem reprezentovať Slovensko, prihláste sa do 15.1.2019 u Ing. Mandúcha. Družstvo bude zostavené z 2 hráčov s elom vyšším ako 2400, 2 s elom nad 2300 a 2 s elom nad 2200. Zostavu spomedzi prihlásených záujemcov schvaľuje Rada.

23.12.2018
Prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov a úspešný nový rok 2019!

17.12.2018
Rating ICCF 2019/1

17.12.2018
43. Majstrovstvá sveta - štvrťfinále

ICCF štartuje 20.3.2019 štvrťfinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, prihláste sa do 6.2.2019 na stránke ICCF.

Kvalifikačné podmienky pre štart vo štvrťfinále MS

 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo štvrťfinále MS
 • víťaz majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hráči federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vyšší ako 2500

17.12.2018
Majstrovstvá Európy 2019 - kandidátsky turnaj

ICCF štartuje 15.3.2019 kandidátsky turnaj majstrovstiev Európy. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, prihláste sa do 20.2.2019 na stránke ICCF.

Kvalifikačné podmienky pre štart v kandidátskom turnaji

 • hráči s ratingom vyšším ako 2500 v čase prihlášky
 • GM
 • SIM s ratingom najmenej 2400
 • IM s ratingom najmenej 2450
 • účastníci polofinále majstrovstiev Európy 68 a 69, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov
 • 1.-2. miesto v semifinále majstrovstiev Európy po 1.1.2014
 • účastníci finále majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 45% bodov
 • účastníci kandidátskeho turnaja majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov

17.12.2018
Aktuálny prehľad držiteľov titulov CCM a CCE

24.11.2018
EU Amateur Cup

Prihláste sa do novej trojetapovej súťaže Európsky pohár amatérov. V prvej etape sa môžete prihlásiť do 31.12.2018 do neobmedzeného počtu skupín, jedinou podmienkou je elo menšie ako 2000 v poslednej elo listine. Turnaj začína 10.2.2019 a hrá sa novým systémom Triple Brain, prvá etapa trvá najviac 350 dní.

24.10.2018
Rating ICCF 2018/4

18.10.2018
Nový spôsob počítania spotreby času v niektorých turnajoch ICCF - Triple Block System

Určite ste zaregistrovali, že v poslednom čase sa čoraz častejšie vyskytujú turnaje ICCF, kde sa spotreba času meria novým systémom Triple Block System (TriBl), ktorý bol schválený na kongrese pred dvoma rokmi.

V čom je jeho hlavná výhoda? Umožňuje presne určiť termín ukončenia turnaja, pričom nie sú potrebné odhady neukončených partií. To má obrovský význam pri postupových viackolových súťažiach (Liga majstrov, Majstrovstvá sveta, rôzne pohárové súťaže, ...) Ďalšou významnou výhodou je možnosť naplánovať si spotrebu času oveľa flexibilnejšie ako doteraz.

V čom spočívajú hlavné rozdiely oproti bežnej spotrebe času?

 • Neplatí pravidlo, že musíte potiahnuť do 40 dní
 • Neplatí pravidlo o dvojnásobnej spotrebe času po 20. dni rozmýšľania
 • Nie je možné čerpať dovolenku
 • Po vykonaní ťahu sa nezaokrúhľuje čas na celý deň smerom nahor, zostáva ako pri hre za šachovnicou s presnosťou na dni, hodiny, minúty a sekundy
 • Nikdy sa partie neodhadujú, pretože všetky skončia v stanovenom termíne

Ako to teda funguje? Na začiatku turnaja usporiadateľ rozhodne ako dlho bude turnaj trvať a server na základe toho pridá každému hráčovi čas podľa troch parametrov (počiatočný stav hodín, počiatočná banka času a prírastok po ťahu). Najčastejšie sa budú zrejme hrať turnaje uvedené v tabuľke:

Trvanie turnajaPočiatočný stav hodínPočiatočná banka časuPrírastok po ťahu
350 dní (približne rok)50 dní75 dní1 deň
700 dní (2 roky)50 dní50 dní5 dní
1100 dní (3 roky)50 dní50 dní9 dní

Rozhodujúci je stav hodín, keď ste na ťahu, čas sa priebežne zmenšuje. Keď vykonáte ťah, pripočíta sa Vám pri prvých 50 ťahoch prírastok. Pri ďalších ťahoch sa už čas nezvyšuje. Je tu jedno pravidlo – stav hodín nemôže byť väčší ako 50 dní, vtedy sa prírastok pripočítava do banky času. To je taká zásobáreň, z ktorej si môžete presunúť ľubovoľné množstvo času do stavu hodín až do jeho vyčerpania, pričom stav hodín nesmie presiahnuť 50 dní. Ako som spomínal, rozhodujúci je stav hodín, keď klesne na nulu, prehrávate partiu na čas. Týmto je zabezpečené včasné ukončenie partie, napríklad v turnaji trvajúcom 350 dní môžete najviac spotrebovať 50 dní z počiatočného stavu hodín + 75 dní z počiatočného stavu banky času a 50 krát jeden deň z prírastkov za vykonané ťahy. Spolu teda 50 + 75 + 50 = 175 dní, tak isto Váš súper a partia skončí najneskôr za 175 + 175 = 350 dní.

Verím, že si rýchlo zvyknete na tento progresívny systém, ktorý sa v súčasnosti ešte stále testuje a možno sa v budúcnosti ešte upraví. Myslím si, že uvítate fakt, že súper nebude môcť zbytočne naťahovať partiu a odkladať tým ukončenie turnaja.

9.9.2018
Zápas Európa - Anglicko

ICCF štartuje 1.11.2018 priateľský zápas Európa - Anglicko na 100 alebo 120 šachovniciach. Každý hráč hrá dve partie s časovou kontrolou 40 dní na 10 ťahov. Každá federácia má právo nominovať 4 hráčov. Ak máte záujem si zahrať, hláste sa u Ing. Mandúcha do 20.9.2018. Rada spomedzi prihlásených hráčov nominuje 4.

16.5.2018
Nový spôsob prihlasovania sa do turnajov ICCF

Upozorňujeme Vás na nový spôsob ako sa prihlásiť do turnajov ICCF. Doteraz ste sa prihlasovali prostredníctvom Ing. Kevického alebo Ing. Mandúcha, odteraz je nutné sa prihlásiť priamo na stránke ICCF. Uvádzame podrobnejší návod, ako to urobiť - postupne sa preklikávate cez :

 • "My registrations"
 • "Register for an event"

 • Tu sa Vám zobrazia všetky turnaje, do ktorých sa môžete prihlásiť (napríklad ICCF Veterans Cup 11). Ak Vás zaujímajú nejaké podrobnosti o turnaji, stlačte "More informations", inak stlačte "Enter"

 • Zobrazia sa kvalifikačné podmienky - Qualification requirements (napr. narodení 1.9.1958 a skôr) a do prázdneho obdĺžnika napíšete dôvod Vašej kvalifikácie - Qualification reason(napr. dátum narodenia)

 • "Next"
 • "Register via national federation". Až teraz sa naozaj prihláška odošle, doteraz môžete proces prihlasovania kedykoľvek prerušiť. O úspešnom zaslaní prihlášky dostanete email a zároveň je o tom informovaný delegát ICCF (Ing. Kevický alebo Ing. Mandúch), ktorí musia Vašu prihlášku potvrdiť. V prípade, že turnaj je spoplatnený, Vás budú kontaktovať a dohodnú spôsob platby. Zatiaľ sú turnaje ICCF pre členov našej federácie bezplatné. Po úspešnej prihláške uvidíte po kliknutí na "My registrations" zoznam turnajov, do ktorých ste sa prihlásili.

25.3.2018
Noví držitelia titulov

Blahoželáme novým držiteľom titulu CCE Correspondence Chess Expert!

 • Berza, Štefan
 • Hudák, Dušan
 • Zalčík, Václav

Slovensko má prvého držiteľa titulu CCM Correspondence Chess Master! Blahoželáme!

 • Klocháň, Peter

25.03.2018
Russia 25

Ruská federácia štartuje 15.5.2018 trojetapovú súťaž na počesť 25. výročia založenia Ruskej federácie korešpondenčného šachu. Hráči s elom vyšším ako 2400 a držitelia titulov SIM a GM majú právo sa prihlásiť priamo do semifinále. Základné skupiny budú mať 11 účastníkov, do semifinále postupujú prví dvaja, prihlásiť sa môže každý, bez ohľadu na rating. Hrá sa zrýchleným tempom 10 ťahov za 30 dní. Ak máte záujem si zahrať, hláste sa u Ing. Mandúcha do 17.4.2018.

10.03.2018
Rating ICCF 2018/2

8.3.2018
42. Majstrovstvá sveta - semifinále

ICCF štartuje 20.6.2018 semifinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 10.5.2018.

Kvalifikačné podmienky pre štart v semifinále MS

 • účastníci finále MS
 • najmenej 50% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 60% bodov v semifinále MS
 • 1.-2. miesto vo štvrťfinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom najmenej 2451
 • 1.-2. miesto vo finále Majstrovstiev Európy s priemerom menším ako 2450
 • nominovaní hráči federáciou s elom > 2400
 • IM s ratingom najmenej 2500
 • SIM s ratingom najmenej 2450
 • GM s ratingom najmenej 2400
 • rating vyšší ako 2550

24.1.2018
Noví držitelia titulov CCE

Blahoželáme novým držiteľom titulu CCE Correspondence Chess Expert!

 • Brudňák, Jozef
 • Jakubčin, Miloš
 • Klocháň, Peter

24.1.2018
Majstrovstvá Európy 2018 - kandidátsky turnaj

ICCF štartuje 15.3.2018 kandidátsky turnaj majstrovstiev Európy. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 18.2.2018.

Kvalifikačné podmienky pre štart v kandidátskom turnaji

 • hráči s ratingom vyšším ako 2500 v čase prihlášky
 • GM
 • SIM s ratingom najmenej 2400
 • IM s ratingom najmenej 2450
 • účastníci polofinále majstrovstiev Európy 68 a 69, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov
 • 1.-2. miesto v semifinále majstrovstiev Európy po 1.1.2014
 • účastníci finále majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 45% bodov
 • účastníci kandidátskeho turnaja majstrovstiev Európy, ktorí dosiahli najmenej 55% bodov

4.1.2018
42. Majstrovstvá sveta - štvrťfinále

ICCF štartuje 20.3.2018 štvrťfinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018.

Kvalifikačné podmienky pre štart vo štvrťfinále MS

 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo štvrťfinále MS
 • víťaz majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hráči federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vyšší ako 2500

4.1.2018
42. Majstrovstvá sveta - štvrťfinále

ICCF štartuje 20.3.2018 štvrťfinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018.

Kvalifikačné podmienky pre štart vo štvrťfinále MS

 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo štvrťfinále MS
 • víťaz majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hráči federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vyšší ako 2500
 • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
 • najmenej 50% bodov v semifinále MS
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo štvrťfinále MS
 • víťaz majstrovskej skupiny (M)
 • najmenej 50% vo finále svetového pohára
 • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
 • nominovaní hráči federáciou s elom <2400
 • IM s ratingom najmenej 2300
 • SIM s ratingom najmenej 2250
 • GM
 • rating vyšší ako 2500
 • 4.1.2018
  Zápas Rusko - svet na počesť zosnulého Georga Pyricha

  ICCF v spolupráci s ruskou federáciou poriada priateľský zápas na 100 šachovniciach. Štart 20.3.2018. Každá federácia má možnosť delegovať 2 hráčov, záujemcovia hláste sa u Ing. Mandúcha do 25.1.2018. Rada následne schváli nomináciu.

  • 15 šachovníc s ratingom 2500+
  • 20 šachovníc s ratingom 2400-2499
  • 20 šachovníc s ratingom 2300-2399
  • 20 šachovníc s ratingom 2200-2299
  • 10 šachovníc s ratingom 2100-2199
  • 15 šachovníc s ratingom 2099-

  4.1.2018
  Prehľad účasti slovenských hráčov v turnajoch ICCF

  Ing. Kevický zverejnil ako každoročne aktualizovaný zoznam účasti našich hráčov v turnajoch ICCF v roku 2017. Nájdete na ICCF 2017.

  4.1.2018
  4. pohár federácie Peru

  Federácia Peru štartuje 28.2.2018 4. pohár na počesť Alfreda Cillóniza. Súťaž je trojetapová, v prvej etape si môže zahrať ktokoľvek v skupinách po 7 hráčov. Účastnícky poplatok 7 EUR. Ak máte záujem si zahrať, hláste sa u Ing. Mandúcha do 20.2.2018. Cena pre víťaza finále 1000 EUR.

  4.1.2018
  42. Majstrovstvá sveta - štvrťfinále

  ICCF štartuje 20.3.2018 štvrťfinále majstrovstiev sveta. Ak máte záujem si zahrať a spĺňate podmienky, hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018.

  Kvalifikačné podmienky pre štart vo štvrťfinále MS

  • najmenej 40% bodov v kandidátskom turnaji MS
  • najmenej 50% bodov v semifinále MS
  • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo štvrťfinále MS
  • víťaz majstrovskej skupiny (M)
  • najmenej 50% vo finále svetového pohára
  • 3.-4. miesto alebo najmenej 60% vo finále Majstrovstiev Európy
  • nominovaní hráči federáciou s elom <2400
  • IM s ratingom najmenej 2300
  • SIM s ratingom najmenej 2250
  • GM
  • rating vyšší ako 2500

  4.1.2018
  Pozývacie turnaje nemeckej federácie

  Nemecká federácia štartuje 19.6.2018 sériu pozývacích turnajov, v ktorých nám ponúkla možnosť nominovať hráčov. Ak máte záujem a spĺňate podmienky ratingu (predpoklad 2018/2), hláste sa u Ing. Mandúcha do 31.1.2018. Rada následne schváli nomináciu.

  • GM04-A kategória 12 elo 2515+ 1 hráč
  • GM07-D kategória 7 elo 2415+ 1 hráč
  • GCM05-D kategória 5 elo 2365+ 1 hráč
  • CCM-CCE02B kategória 3 elo 2315+ 1 hráč
  • CCM-CCE02D kategória 0 elo 2240+ 1 hráč
  • BdF Diam 09 kategória 3 elo 2310+ 1 hráčka
  • BdF Sma 09 kategória - elo 1900- 2 hráči

  10.11.2017
  Zomrel Alexej Lelenko

  S hlbkou ľútosťou Vám oznamujeme, že 10.11.2017 nás opustil náš dlhoročný kamarát, reprezentant SIM Alexej Lelenko. Česť jeho pamiatke!

  15.10.2017
  Prvé víťazstvo slovenského hráča v polofinále ME družstiev

  Rogos(SVK, 2492) - Claridge(WLS, 2352)
  1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 e6 4.Jf3 dxc4 5.a4 Sb4 6.e3 b5 7.Sd2 a5 8.axb5 Sxc3 9.Sxc3 cxb5 10.b3 Sb7 11.bxc4 b4 12.Sb2 Jf6 13.Sd3 Jbd7 14.O-O O-O 15.Jd2 Dc7 16.Sc2 h6 17.f3 e5 18.Kh1 Vfe8 19.d5 Jb6 20.Sd3 De7 21.f4 exf4 22.Vxf4 Dxe3 23.Vf3 1-0

  01.10.2017
  Všetky turnaje ICCF zadarmo!

  Výborná správa pre všetkých priaznivcov korešpondenčného šachu na Slovensku. Rada Združenia rozhodla, že v období od 1.10.2017 do 31.12.2018 uhradí všetky náklady spojené so štartom slovenských hráčov v súťažiach ICCF. Znamená to, že sa stačí prihlásiť a nemusíte uhrádzať štartovné. Veríme, že to prispeje k väčšej účasti našich hráčov. Využite túto veľkorysú ponuku! Prihlášky do všetkých súťaží prijíma Ing. Kevický.


  27.09.2017
  Tematické turnaje ICCF

  Využite možnosť odskúšať si nové zahájenia bez rizika straty ratingu. Turnaje sa hrajú dvojkolovo, s každým súperom jednu partiu bielymi a jednu čiernymi, hrať sa začína od zadefinovanej pozície. Víťazi základného kola postupujú do finále. Partie sa neposielajú na výpočet ratingu. Prihlášky prijíma Ing. Kevický.Aktuálne je možné sa prihlásiť do nasledovných turnajov:

  • WSTT/SEA B90 Sicílska, anglický útok, 5 hráčov, 8 partií - 1 e4 c5 2 Jf3 d6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 a6 6 Se3
  • WSTT/RD C42 Ruská, 5 hráčov, 8 partií - 1 e4 e5 2 Jf3 Jf6
  • WSTT/KID E97 Kráľovská indická, 5 hráčov, 8 partií - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 Sg7 4 e4 d6 5 Jf3 0-0 6 Se2 e5 7 0-0 Jc6 8 d5 Je7
  • WSTT/GD D80 Grünfeldova indická, 5 hráčov, 8 partií - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 d5
  • WSTT/6/17 D00 Blackmar-Diemer Gambit, 7 hráčov, 12 partií, zahájenie 1.11.2017 - 1 d4 d5 2 e4 dxe4 3 Jc3 Jf6 4 f3
  • WSTT/7/17 B70 Sicílska, dračí variant, 7 hráčov, 12 partií, zahájenie 15.12.2017 - 1 e4 c5 2 Jf3 d6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 g6
  • WSTT/1/18 E81 Kráľovská indická, variant Sämischa, 6 hráčov, 10 partií, zahájenie 15.1.2018 - 1 d4 Jf6 2 c4 g6 3 Jc3 Sg7 4 e4 d6 5 f3

  24.09.2017
  22. Svetový pohár ICCF

  ICCF vypísala ďalší ročník populárnej súťaže. Využite možnosť mať šancu zahrať si so silnými súpermi už v kvalifikácii! Prihláste sa u Ing. Kevického do 5.11.2017, turnaj sa začne 15.12.2017.

  22.09.2017
  Slovenskí hráči vo vrcholových turnajoch jednotlivcov ICCF

  20.09.2017
  Finále 11. MS žien a semifinále 12. MS žien

  Do 1.11.2017 sa môžete prihlásiť do majstrovstiev sveta žien. Finále má právo hrať LGM Hulecová, semifinále všetky držiteľky titulov LIM, LGM, prípadne ženy s fixným ratingom vyšším ako 2100 (LGM Karasová, LGM Lukášová, LIM Plšková). Okrem nich má federácia právo nominovať jednu hráčku. V prípade Vášho záujmu sa hláste u Ing. Manducha (manduchm@korsach.sk).

  20.09.2017
  Turnaj FINJUB-55 Jubilee

  Do 15.10.2017 sa ešte môžete prihlásiť do turnaja poriadaného fínskou federáciou. Turnaj je trojstupňový - základné kolo, semifinále a finále. Priamo do semifinále majú právo prihlásiť sa hráči s elom > 2300. Základné kolo sa hrá v skupinách po 7 hráčov, turnaj sa začína 1.11.2017, čas na rozmýšľanie je 40 dní na 10 ťahov, vstupný poplatok 12 EUR je možné uhradiť cez PayPal (olavi.riikonen@elisanet.fi) alebo bankovým prevodom (IBAN: FI20 2065 1800 0794 65). Organizátor je Olli Ylönen, email: olli.ylonen@hotmail.com, ktorému zašlite prihlášku a informáciu o platbe. On Vám spätne potvrdí registráciu.

  19.09.2017
  Finále 15. slovenského pohára

  Po dvoch rokoch bojov sa skončilo finále 15. slovenského pohára. Víťazom sa stal František Tunega pred Miroslavom Gažim a Jánom Solárom

  19.09.2017
  Pripravuje sa priateľský zápas proti Rusku

  V prípade Vášho záujmu reprezentovať Slovensko v prestížnom zápase kontaktujte pána Čipku.

  17.09.2017
  Liga šampiónov 2017

  Slovensko reprezentujú tri družstvá. V lige A East Slovakia Chess v zostave Fenes, Marek, Lelenko, Gaži, v lige B1 Termosat Chessfriends Rogos, Fečo, Kevický, Rogos st. a v lige C1 Chess Club Travertin 2 Plšková, Brudňák, Solár, Tyleček

  15.09.2017
  Výsledky reprezentačných družstiev

  Bohužiaľ, predchádzajúce obdobie nemôžeme hodnotiť ako úspešné. Tesne nám ušiel postup do finále Olympiády a aj do finále Majstrovstiev Európy. Takže po dlhom čase nemáme žiadne družstvo vo finálových bojoch. Zostáva len veriť, že aktuálne reprezentácie zabojujú o postup v obidvoch súťažiach. Napriek neúspechu je potrebné vyzdvihnúť výborné výsledky Rogosa, Poláka a Gažiho, ktorí vyhrali svoje šachovnice. Ženy v 10. Olympiáde skončia v strede tabuľky napriek výbornému výkonu Lacovej na 4. šachovnici

  Kvalifikácia 20. Olympiády

  • 1. Rogos +3 (1.)
  • 2. Polakovič 0 (5.)
  • 3. Fečo +2 (3.)
  • 4. Manduch -1 (6.)
  • 5. Polák +2 (1.)
  • 6. Meško +1 (5.)

  Kvalifikácia 21. Olympiády

  • 1. Rogos
  • 2. Fečo
  • 3. Polakovič
  • 4. Gaži
  • 5. Manduch
  • 6. Meško

  Finále 10. Olympiády žien

  • 1. Karasová -1 (2 neukončené)
  • 2. Lukášová +1
  • 3. Plšková / Blažejová 0 (2)
  • 4. Lacová +6

  Finále 9. Majstrovstiev Európy

  • 1. Hefka -2 (11.)
  • 2. Trembeckí 0 (6.)
  • 3. Marczell/Veselý 0 (7.)
  • 4. Kolesár 0 (7.)
  • 5. Rogos 0 (6.)
  • 6. Paško 0 (7.)
  • 7. Drugda -1 (11.)
  • 8. Helbich +2 (4.)

  Semifinále 10. Majstrovstiev Európy

  • 1. Eiben +1 (3.)
  • 2. Čavajda +2 (2.)
  • 3. Fečo -1 (8.)
  • 4. Csjernyik +2 (3.)
  • 5. Würschner -1 (8.)
  • 6. Meško -1 (8.)
  • 7. Gaži +3 (1.)
  • 8. Gábriš 0 (7.)

  Semifinále 11. Majstrovstiev Európy

  • 1. Paško
  • 2. Kolesár
  • 3. Helbich
  • 4. Rogos
  • 5. Čavajda
  • 6. Fečo
  • 7. Eiben
  • 8. Polakovič

  15.09.2017
  Rating ICCF 2017/4

  14.09.2017
  10. majstrovstvá sveta žien

  Mladá slovenská šachistka Slavomíra Hulecová vybojovala pre Slovensko mimoriadny úspech, keď vo finále majstrovstiev sveta žien obsadila 3. miesto. Týmto výsledkom zároveň dosiahla udelenie titulu LGM. Srdečne blahoželáme!

  14.09.2017
  70. kongres ICCF

  Tohtoročný kongres sa uskutočnil v dňoch 3.-8.9.2017 v bulharskej Albene. Prvýkrát boli na webe ICCF dopredu sformulované otázky, o ktorých sa bude hlasovať. Výrazne to zvýšilo rýchlosť a výkonnosť kongresu, keďže väčšina delegátov prišla už dobre pripravená, s jasným názorom na hlasovanie. Diskuzia potom bola kratšia a zameraná na vyjasnenie si niektorých nejasností. Podrobný program si môžete pozrieť na stránke ICCF. Výsledky hlasovania zhrnul prezident ICCF Eric Ruch v príspevku na stránke ICCF (adopted = prijaté, defeated = zamietnuté). Za Slovensko sa ako delegát zúčastnil Ján Helbich a medaily si prišla prevziať Slavomíra Hulecová.

  Najzaujímavejšie body rokovania :

  • Slovensko má dve nové veľmajsterky LGM Eva Karasová a LGM Slavomíra Hulecová. Blahoželáme!
  • Novým členom ICCF sa stala Indonézia, naopak bolo vylúčené Tunisko z dôvodu neplatenia príspevkov.
  • Boli schválené finančné a auditorské správy bez pripomienok.
  • Každá federácia má od roku 2018 právo poriadať na servri zadarmo turnaje s 210 partiami (doteraz bolo 105 partií) = 2 turnaje s 15 hráčmi.
  • Bol zamietnutý návrh na integrovanie šachu 960 do titulov ICCF (je to predsa len iná disciplína).
  • Od druhého štvrťroku sa po novom počíta rating hráčov a normy na získanie titulov. Bolo konštatované, že ešte nie je možné vyhodnotiť prínos vzhľadom na krátkosť času.
  • Hráči, ktorí splnia tituly CCM a CCE si môžu potvrdenie o ich splnení stiahnuť zo stránky ICCF a na vlastné náklady kúpiť aj medailu priamo od výrobcu. Podrobnosti budú zverejnené na stránke ICCF.
  • Bol schválený rozpočet na ďalší rozvoj servru ICCF.
  • Na zasadnutí európskej zóny sa diskutovalo o nesprávnom postupovom kľúči do finále majstrovstiev Európy družstiev. Na úkor Slovenska a Ukrajiny postúpili Česko a Anglicko s oveľa horšími výsledkami z inej skupiny. Vyjadrili sme nespokojnosť a požiadali o férovejšie pravidlá do budúcnosti (už v tohtoročných ME sú zapracované). Angličania naopak sa cítili ukrivdení, že si podľa pravidiel vybojovali postup a zo všetkých strán ich bombardovali, že ten postup je nefér. Predseda zóny Marco Caressa, ktorý problém spôsobil, sa kongresu nezúčastnil, jeho zástupca Sergey Grodzensky ešte pred štartom finále navrhol, aby sa počet zúčastnených krajín rozšíril o Slovensko a Ukrajinu, čo podporil aj prezident ICCF Eric Ruch. Bohužiaľ Anglicko a Švajčiarsko s tým nesúhlasilo a my hráme len semifinále.
  • Nie je jasné, kde sa uskutočnia ďalšie kongresy, keďže neboli podané žiadne žiadosti. Neoficiálne záujem prejavila Južná Afrika 2018, Anglicko 2019 a USA 2020

  Zmeny v pravidlách :

  • Kapitán môže byť kapitánom iba jedného družstva v danej skupine
  • Predlžuje sa termín na zaslanie analýzy na odhad partie zo 7 na 14 dní. V prípade nezaslania odhadu nebude automaticky partia označená ako prehraná, ale bude daná za remízu (samozrejme ak súper nepožaduje výhru)
  • Nebola schválená možnosť použiť tablebase 7-kameňové na ukončenie partie (platia stále 6-kameňové tablebase).
  • Bolo však schválené zrušnie pravidla 50 ťahov pre pozície so 7 kameňmi (niektoré pozície vyžadujú až viac ako 500 ťahov na dôkaz o výhre).
  • Po odohratí 10 ťahov od ponuky remízy je možné ju znovu ponúknuť.

  30.08.2017
  Zomrel Standa Kuchyňa

  S hlbkou ľútosťou Vám oznamujeme, že 25.8.2017 nás opustil náš dlhoročný webmaster stránky www.korsach.sk Standa Kuchyňa. Česť jeho pamiatke!

  30.06.2017
  Semifinále ME na rok 2017

  Vedúci byra europských turnajov, pán Madonia Leonardo vypisuje SEMIFINÁLE ME jednotlivcov pre rok 2017, ktorého skupiny budú štartovať 20. septembra 2017.

  Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com. Podľa týchto propozícií môžu štartovať všetci hráči s ELO vyšším ako 2300.

  Prihlášky najpozdejšie do 7. septembra 2017 prijíma pán Ing. Mandúch – adresa: manduchm@korsach.sk

  07.06.2017
  Kandidátský turnaj 37. MS

  ICCF vypísala 37. Kandidátsky turnaj MS jednotlivcov hraný webserverom pre rok 2017 so štartom jednotlivých skupín 20.9.2017..

  Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com

  Prihlášky najpozdejšie do 30. júla 2017 prijíma pán Ing. Mandúch – adresa: manduchm@korsach.sk

  05.04.2017
  Aktualizované Elo ICCF Platné od 1.4.2017
  TOP 20 naších aktívných hráčov:

  1. 950194 GM Veselý, Pavol 2583
  2. 950055 GM Hefka, Vladimír 2564
  3. 950321 SIM Paško, Peter 2541
  4. 950268 SIM Fenes, Ladislav 2532
  5. 950297 SIM Kolesar, Marek 2528
  6. 950334 SIM Trembeckí, Lubos 2519
  7. 950295 SIM Helbich, Ján 2516
  8. 950095 SIM Drugda, Miloš 2493
  9. 950042 SIM Prívara, Igor 2493
  10. 950306 SIM Rogos, Ján 2492
  11. 950263 SIM Csjernyik, Ján 2487
  12. 950003 SIM Čavajda, Ivan 2470
  13. 950160 SIM Eiben, Pavel 2461
  14. 950053 SIM Fečo, Ján 2461
  15. 950238 SIM Marek, Stanislav 2458
  16. 950041 SIM Polakovič, Pavol 2454
  17. 950192 SIM Würschner, Miroslav 2431
  18. 950339  Polák, Vratko 2428
  19. 950240 SIM Lelenko, Alexej 2424
  20. 950028 GM Lanč, Alois 2422

  05.04.2017
  10. SVETOVÝ POHÁR VETERÁNOV

  ICCF vypísala nový už 10. ročník obľúbeného svetového pohára veteránov Štart predkola sa predpokladá 1.9.2017.

  Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com

  Prihlášky posielajte od 1.6.2017 tradične, t.j. vypísaním a odoslaním formuláru pre medzinárodné korešpončné turnaje – uzávierka prihlášok je do 31.7.2017. Vklad je 12,0 EUR za jednu skupinu

  20.03.2017
  ICCF vypísala Semifinále 41.MS jednotlivcov pre rok 2017 so štartom 20.6.2017

  Právo účasti:

  • účastníci finále MS jednotlivcov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
  • účastnící kandidátskych turnajov (CT), ak získali aspoň 50 % možných bodov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
  • účastníci semifinále MS jednotlivcov, ak získali aspoň 60 % možných bodov
  • hráči, ktorí obsadili 1.-2.miesto v predkole MS jednotlivcov (Preliminaries)
  • účastníci finále Svetového pohára, ak získali aspoň 60 % možných bodov
  • účastníci finále zóny ICCF s kat. 9, ak získali aspoň 60 % možných bodov
  • hráči, ktorí obsadili vo finále zóny ICCF s kat. 8 alebo nižšou 1.-2. miesto
  • hráči s titulom GM a min. ratingom 2400
  • hráči s titulom SIM a min. ratingom 2450
  • hráči s titulom IM a min. ratingom 2500
  • hráči bez titulu s min. ratingom 2550

  Prihlášky zasielajte najpozdejšie do 10.5.2017 na adresu: manduchm@korsach.sk.

  8.3.2017
  Združenie korešpondenčného šachu SR vypisuje:
  Nový ročník majstrovstiev Slovenska jednotlivcov:

  Hra bude prebiehať pomocou "Server iccf".
  Zúčastniť sa môže každý záujemca - BEZ POPLATKU.

  1. 23. finále za účasti 13 až 15 hráčov
   právo účasti majú hráči, ktorí sa umiestnili na 1. až 6 mieste v 22. finále
   - víťazi polofinálových skupín
   - hráči s ELO nad 2400 podľa výberu Rady
   Cený fond finále je 1500 EUR rozdelený podľa umiestnenia (500, 400, 300, 200, 100)
  2. 24. polofinále v skupinách po 13 hráčov
   právo účasti majú hráči na 2 až 5 mieste z posledného ročníka polofinále
   víťazi štrvťfinálových skupín a hráči z 22. finále, ktorí si neudržali účasť vo finále
   - hráči s ELO nad 2300 podľa výberu Rady
   Finančné ceny: víťaz skupiny 100 EUR, druhé miesto 50 EUR.
   Víťaz skupiny postupuje do nasledujúceho finále, druhé miesto ako náhradník do finále.
  3. 25. Šrvrťfinále v skupinách po 11 až 13 hráčov
   pre všetkých ďalších prihlásených hráčov
   Finančná cena: víťaz skupiny 50 EUR
   Víťaz skupiny postupuje do polofinále súťaže nasledujúceho ročníka.

  Do súťaže sa môžete prihlásiť pomocou prihlášky na www.korsach.sk , alebo priamo poriadateľovi súťaže Ivanovi Čipkovi na ivancipka@gmail.com

  Dúfame, že nového ročníka sa zúčastnia priaznivci šachovej hry a získajú nové ohodnotenie ELO v každej skupine.

  Pavol Polakovič, sekretár ZKŠ SR

  25.02.2017
  CHAMPIONS LEAGUE 7

  Prihlášky družstiev do Champions division, Chellenger division a Promotion division je potrebné zaslať cez ICCF Direct entry najpozdejšie do 16 apríľa 2017. Štart súťaže bude 15. mája 2017. Prípadné otázky zodpovie pán Sherwood Rusel: nttc@iccf.com.

  08.01.2017
  Do nového roku 2017 prajem slovenským korešpondenčným šachistom všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a dobré výkony za šachovnicou!

  Ing. Milan Manduch
  predseda ZKŠ SR

  04.01.2017
  EU KANDIDATES - 2017 hrané webserverom

  Vedúci byra europských turnajov pán Marco Caressa vypisuje ME jednotlivcov “Kandidates”, ktorých skupiny budú štartovať 15. marca 2017 ako turnaje hrané webserverom. Skupiny sú 13 členné, avšak organizátor turnaja má pravo zmeniť počet hráčov v skupinách na 11, 15, alebo 17. podľa počtu prihlášok hráčov s kvalifikáciou.

  Právo účasti v EU Kandidates 2017 majú:

  1. hráči s ELO v čase prihlášky min. 2.500 bodov
  2. nositelia titulu GM
  3. nositelia titulu SIM a s ELO min. 2.400 bodov
  4. nositelia titulu IM a s ELO min. 2.450 bodov
  5. hráči, ktorí v EU/SF/68 a 69 získali min. 55% možných bodov (pokiaľ toto právo doteraz nevyužili)
  6. vítaz a druhý hráč zo semifinálových skupín hraných po 1.1.2014
  7. hráči, ktorí v predchádzajúcom, alebo prebiehajúcom Finále získali 45% bodov a nezískali vyššiu kvalifikáciu
  8. hráči, ktorí v predchádzajúcich Kandidátskych turnajoch získali 55% možných bodov a nezískali vyššiu kvalifikáciu

  Víťazi skupín EU Kandidates a hráči umiestnení na 2. mieste získajú právo hrať EU Finále.

  Vklad za jednu skupinu EU Kandidates je 15,0 EUR, č.ú. ZKŠ SR:2623731052/1100, prihlášky posielajte najpozdejšie do 18. februára 2017 na adresu : manduchm@korsach.sk.

  CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich Ján | All rights reserved |