Vitajte na stránke Združenia korešpondenčného šachu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic
Novinky

07.06.2017
Kandidátský turnaj 37. MS

ICCF vypísala 37. Kandidátsky turnaj MS jednotlivcov hraný webserverom pre rok 2017 so štartom jednotlivých skupín 20.9.2017..

Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com

Prihlášky najpozdejšie do 30. júla 2017 prijíma pán Ing. Mandúch – adresa: manduchm@korsach.sk

05.04.2017
Aktualizované Elo ICCF Platné od 1.4.2017
TOP 20 naších aktívných hráčov:

1. 950194 GM Veselý, Pavol 2583
2. 950055 GM Hefka, Vladimír 2564
3. 950321 SIM Paško, Peter 2541
4. 950268 SIM Fenes, Ladislav 2532
5. 950297 SIM Kolesar, Marek 2528
6. 950334 SIM Trembeckí, Lubos 2519
7. 950295 SIM Helbich, Ján 2516
8. 950095 SIM Drugda, Miloš 2493
9. 950042 SIM Prívara, Igor 2493
10. 950306 SIM Rogos, Ján 2492
11. 950263 SIM Csjernyik, Ján 2487
12. 950003 SIM Čavajda, Ivan 2470
13. 950160 SIM Eiben, Pavel 2461
14. 950053 SIM Fečo, Ján 2461
15. 950238 SIM Marek, Stanislav 2458
16. 950041 SIM Polakovič, Pavol 2454
17. 950192 SIM Würschner, Miroslav 2431
18. 950339  Polák, Vratko 2428
19. 950240 SIM Lelenko, Alexej 2424
20. 950028 GM Lanč, Alois 2422

05.04.2017
10. SVETOVÝ POHÁR VETERÁNOV

ICCF vypísala nový už 10. ročník obľúbeného svetového pohára veteránov Štart predkola sa predpokladá 1.9.2017.

Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com

Prihlášky posielajte od 1.6.2017 tradične, t.j. vypísaním a odoslaním formuláru pre medzinárodné korešpončné turnaje – uzávierka prihlášok je do 31.7.2017. Vklad je 12,0 EUR za jednu skupinu

20.03.2017
ICCF vypísala Semifinále 41.MS jednotlivcov pre rok 2017 so štartom 20.6.2017

Právo účasti:

 • účastníci finále MS jednotlivcov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
 • účastnící kandidátskych turnajov (CT), ak získali aspoň 50 % možných bodov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
 • účastníci semifinále MS jednotlivcov, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • hráči, ktorí obsadili 1.-2.miesto v predkole MS jednotlivcov (Preliminaries)
 • účastníci finále Svetového pohára, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • účastníci finále zóny ICCF s kat. 9, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • hráči, ktorí obsadili vo finále zóny ICCF s kat. 8 alebo nižšou 1.-2. miesto
 • hráči s titulom GM a min. ratingom 2400
 • hráči s titulom SIM a min. ratingom 2450
 • hráči s titulom IM a min. ratingom 2500
 • hráči bez titulu s min. ratingom 2550

Prihlášky zasielajte najpozdejšie do 10.5.2017 na adresu: manduchm@korsach.sk.

8.3.2017
Združenie korešpondenčného šachu SR vypisuje:
Nový ročník majstrovstiev Slovenska jednotlivcov:

Hra bude prebiehať pomocou "Server iccf".
Zúčastniť sa môže každý záujemca - BEZ POPLATKU.

 1. 23. finále za účasti 13 až 15 hráčov
  právo účasti majú hráči, ktorí sa umiestnili na 1. až 6 mieste v 22. finále
  - víťazi polofinálových skupín
  - hráči s ELO nad 2400 podľa výberu Rady
  Cený fond finále je 1500 EUR rozdelený podľa umiestnenia (500, 400, 300, 200, 100)
 2. 24. polofinále v skupinách po 13 hráčov
  právo účasti majú hráči na 2 až 5 mieste z posledného ročníka polofinále
  víťazi štrvťfinálových skupín a hráči z 22. finále, ktorí si neudržali účasť vo finále
  - hráči s ELO nad 2300 podľa výberu Rady
  Finančné ceny: víťaz skupiny 100 EUR, druhé miesto 50 EUR.
  Víťaz skupiny postupuje do nasledujúceho finále, druhé miesto ako náhradník do finále.
 3. 25. Šrvrťfinále v skupinách po 11 až 13 hráčov
  pre všetkých ďalších prihlásených hráčov
  Finančná cena: víťaz skupiny 50 EUR
  Víťaz skupiny postupuje do polofinále súťaže nasledujúceho ročníka.

Do súťaže sa môžete prihlásiť pomocou prihlášky na www.korsach.sk , alebo priamo poriadateľovi súťaže Ivanovi Čipkovi na ivancipka@gmail.com

Dúfame, že nového ročníka sa zúčastnia priaznivci šachovej hry a získajú nové ohodnotenie ELO v každej skupine.

Pavol Polakovič, sekretár ZKŠ SR

25.02.2017
CHAMPIONS LEAGUE 7

Prihlášky družstiev do Champions division, Chellenger division a Promotion division je potrebné zaslať cez ICCF Direct entry najpozdejšie do 16 apríľa 2017. Štart súťaže bude 15. mája 2017. Prípadné otázky zodpovie pán Sherwood Rusel: nttc@iccf.com.

08.01.2017
Do nového roku 2017 prajem slovenským korešpondenčným šachistom všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a dobré výkony za šachovnicou!

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

04.01.2017
EU KANDIDATES - 2017 hrané webserverom

Vedúci byra europských turnajov pán Marco Caressa vypisuje ME jednotlivcov “Kandidates”, ktorých skupiny budú štartovať 15. marca 2017 ako turnaje hrané webserverom. Skupiny sú 13 členné, avšak organizátor turnaja má pravo zmeniť počet hráčov v skupinách na 11, 15, alebo 17. podľa počtu prihlášok hráčov s kvalifikáciou.

Právo účasti v EU Kandidates 2017 majú:

 1. hráči s ELO v čase prihlášky min. 2.500 bodov
 2. nositelia titulu GM
 3. nositelia titulu SIM a s ELO min. 2.400 bodov
 4. nositelia titulu IM a s ELO min. 2.450 bodov
 5. hráči, ktorí v EU/SF/68 a 69 získali min. 55% možných bodov (pokiaľ toto právo doteraz nevyužili)
 6. vítaz a druhý hráč zo semifinálových skupín hraných po 1.1.2014
 7. hráči, ktorí v predchádzajúcom, alebo prebiehajúcom Finále získali 45% bodov a nezískali vyššiu kvalifikáciu
 8. hráči, ktorí v predchádzajúcich Kandidátskych turnajoch získali 55% možných bodov a nezískali vyššiu kvalifikáciu

Víťazi skupín EU Kandidates a hráči umiestnení na 2. mieste získajú právo hrať EU Finále.

Vklad za jednu skupinu EU Kandidates je 15,0 EUR, č.ú. ZKŠ SR:2623731052/1100, prihlášky posielajte najpozdejšie do 18. februára 2017 na adresu : manduchm@korsach.sk.

16.12.2016
41. PRELIMINARIES MS

Vedúci byra svetových turnajov pán Dr. Tani vypísal predkolo 41. majstrovstva sveta jednotlivcov pre rok 2017. Právo účasti zostáva rovnaké ako pre predkolo 40. majstrovstiev sveta jednotlivcov . Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com.

Štart skupín predkola sa predpokladá 20. marca 2017. Prihlášky posielajte po 1.1.2017. vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky pre medzinárodné korešpodenčné šachové turnaje zverejneného na našej webstránke: Prihlášky/Prihláška do ICCF turnajov. Najpozdejší termína na odoslanie prihlášky je do 10.februára 2017.

11.12.2016
Pozývam hráčov Slovenska zahrať si priateľský zápas proti Holandsku.

Hrať sa bude na servery ICCF a podľa pravidiel ICCF platných pre server.

Začiatok zápasu: predpoklad oficiálneho štartu 15. 01. 2017 (možné aj o niekoľko dní skôr alebo neskôr).

Pre nomináciu akceptujem prihlášky doručené na moju adresu najneskôr 22. 12. 2016 do 24:00.

Prihlášky posielajte na moju mailovú adresu: ivancipka@gmail.com, alebo sa prihláste prostredníctvom webovej stránky ZKŠ: Prihlášky/Prihláška do priateľského zápasu.

V prihláške uveďte prosím celé svoje meno, ICCF ID, platnú mailovú adresu na ktorej ste kedykoľvek zastihnuteľní, prosím aj o telefonický kontakt na Vás, bude slúžiť len pre potreby ZKŠ a pre eventuálne zaslanie upozorňujúcej SMS správy v priebehu priateľského zápasu.

Konečnú nomináciu na zápas schvaľuje Rada ZKŠ!

AMICI SUMUS!
Ing. Ivan Čipka
poverený kapitán SVK

30.11.2016
7. WEBCHESS OPEN

ICCF vypísala obľúbený už siedmy ročník otvoreného turnaja Webches Open, ktorý ako predchádzajúce ročníky je trojkolový (predkolo, semifinále a finále) Štart predkola sa predpokladá koncom januára 2017, vklad a spôsob platenia je na našej web stránke : www.korsach.sk v časti "Ako zaplatiť". Prihlášky zasielajte vyplnením a odoslaním formuláru pre medzinárodné turnaje (ktorý nájdete tiež na našej web stránke), najpozdejšie do 28.12 2016.

Prihlášky sú možné aj cez direct entry do 31.12.2016. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.iccf.com

27.8.2016
Správa od Jána Helbicha z 3.dňa kongresu ICCF

 1. boli schválené drobné zmeny v pravidlách ako napríklad, že členovia výkonného výboru ICCF majú právo zmeniť chybné rozhodnutie rozhodcu, rozhodca nemusí oznamovať svoju neprítomnosť pri dovolenke do 4 dní a pod.
 2. bolo schválené, že z dôvodu šetrenia financií podstatné zmeny pravidiel, ktoré vplývajú na funkcionalitu servru sa budú uskutočňovať len raz za 2 roky
 3. bol vypracovaný nový manuál pre organizátorov turnajov, kde nájdu všetko potrebné na jednom mieste
 4. neprešiel návrh na automatické prisudzovanie partie podľa 6-kameňových tablebase, naďalej je potrebné reklamovať dosiahnutú pozíciu
 5. neprešiel návrh na predĺženie času na rozmýšľanie pri poštových turnajoch (zostáva 30 dní na 10 ťahov)
 6. bol schválený nový návrh na systém spotreby času s tým, že sa bude najskôr rok-dva testovať na rôznych turnajoch. O novom systéme napíšem podrobnejší článok zvlášť
 7. boli schválené správy jednotlivých komisií a riaditeľov zón
 8. Kongres 2017 bude v Bulharsku v Albene v septembri, pri hlasovaní tesne zvíťazil pred Bangalore v Indii

Celkove by som zhrnul tohtoročný kongres ako produktívny, boli schválené tri podstatné a potrebné novinky:

 • úprava výpočtu ratingu (s možnosťou ďalších zmien v krátkej budúcnosti, spolupracuje sa s profesionálnym štatistikom)
 • úprava noriem pre GM, SIM, IM, CCM, CCE
 • úprava spotreby času (zavedie sa až po dlhodobom testovaní)

Ján Helbich

18.8.2016
Správa od Jána Helbicha z 2.dňa kongresu ICCF

 1. schválené zmeny pri výpočte noriem pre GM, SIM, IM od r. 2017, neprešlo ich spätné použitie v starých turnajoch
 2. znížil sa minimálny rating pri turnajoch na zisk GM noriem na 2400
 3. podstatná a dôležitá zmena pri výpočte pravdepodobnosti výhry, čo má vplyv na výpočet nového ratingu na základe výsledkov. Napríklad doteraz pri rozdiele ela 200 bodov bola pravdepodobnosť výhry 70%, teraz sa to znížilo na 60%.
 4. zvažujú sa do budúcnosti ďalšie zmeny vo výpočte ratingu, napr. prechod od elo systému ku glicko systému - rozpracováva pracovná skupina
 5. boli dané návrhy na zjednotenie mien v databázi hráčov, napríklad nepoužívanie titulov, diakritiky a rôznych skratiek ako st., ml., junior a pod. Prešlo len odstránenie titulov.
 6. boli schválené správy o rozvoji webu, marketingových aktivít
 7. boli schválené nové pozývacie turnaje, nový turnaj družstiev do 2300, správy o poštových turnajoch, turnajoch 960 a tematických turnajov
 8. schválené zrušenie poštových olympiád a zároveň bol stanovený 4-ročný cyklus pre štart servrových olympiád
 9. bol udelený prvý titul CCE, je potrebné spropagovať možnosť udeľovania nových titulov pre hráčov s nižším ratingom. V súčasnosti sa odovzdávajú len diplomy potvrdzujúce získanie titulu, zvažujú sa tiež medaily.
 10. je k dispozícii video s ukážkou použitia servra pre hráčov, ktorí na ňom ešte nehrali, môžeme si vytvoriť slovenskú verziu.
 11. je možnosť rozosielať pozvánky do turnajov (prípadne iné oznamy) našim hráčom prostredníctvom emailového systému ICCF bezplatne
 12. schválená správa zóny EU, v decembri t.r. alebo možno trochu neskôr sa začnú ME družstiev, súčasne finále a polofinále.
 13. turnaj Thor Lovholt (U2300) nahradí podobný turnaj, ale celosvetový
 14. v decembri t.r. sa začne zápas Poľsko-Európa, v roku 2017 Francúzsko-Európa a Nemecko-Európa poštou

18.8.2016
Správa od Jána Helbicha z 1.dňa kongresu ICCF

Tohtoročný kongres ICCF sa začal v sobotu 13.8. v Brémach (Nemecko). Slovensko zastupuje ako delegát Ján Helbich. Tu je jeho správa z 1.dňa jednania kongresu:

 1. na úvod sa tradične udeľovali vyznamenania a tituly, Slovensko získalo jeden titul LGM pre Lukášovú Alenu - blahoželáme.
 2. bolo schválené znenie zápisu z kongresu 2015
 3. na webe je umiestnený dotazník pre krajiny, ktoré majú záujem vstúpiť do ICCF. Tunisko bolo vylúčené z dôvodu neplatenia príspevkov
 4. svoju prácu prezentovali 3 pracovné skupiny menované na predošlom kongrese (finančná skupina, skupina venujúca sa spotrebe času a ratingová skupina). Posledné dve prišli s návrhmi významných zmien, ktoré budú prejednávané počas nasledujúcich dní
 5. bola schválená finančná správa, správa auditora a finančný plán.
 6. boli schválené zmeny v poplatkoch pre krajiny, ktoré majú nízky životný štandard (napr. Ukrajina), dostali 50% zľavu a neobmedzenú účasť v niektorých turnajoch
 7. boli schválené zmeny v preplácaní nákladov spojených s účasťou na kongrese pre výkonný výbor a ďalších funkcionárov
 8. bol schválený návrh na skrátenie času konania kongresov o jeden deň

3.8.2016
IBAN pre platby ako štartovné do turnajov

Účet ZKŠ SR:
IBAN: SK511100 00000026 23731052
SWIFT: TATRSKBX

3.8.2016
XXI. olympiáda

Práve bola zahájemá 21. olympiáda so štartom 1.9.2016. V predkole v 5 skupinách hrá 50 šesťčlenných družstiev. Slovensko bolo zaradené do skupiny 5.

  Naša zostava
 1. Rogos Ján SIM 2506
 2. Fečo Ján SIM 2474
 3. Polakovič Pavol SIM 2451
 4. Gaži Miroslav 2401
 5. Manduch Milan SIM 2371
 6. Meško Jozef 2364

Kapitánom družstva je Ing. Milan Manduch

  Našími súpermi v skupine a v boji za postup do finále 21. olympiady sú:
 1. Slovensko
 2. Česká reppublika
 3. Panama
 4. Venezuela
 5. Lotyšsko
 6. Peru
 7. Finsko
 8. Polsko
 9. Portugalsko
 10. Kanada

Pavol Polakovič

25.07.2016
Semifinále ME na rok 2016

Vedúci byra europských turnajov, pán Madonia Leonardo vypisuje SEMIFINÁLE ME jednotlivcov pre rok 2016, ktorého skupiny budú štartovať 20. septembra 2016.

Podrobné propozície turnaja sú zverejnené na stránke www.iccf.com. Podľa týchto propozícií môžu štartovať všetci hráči s ELO vyšším ako 2300.

Prihlášky najpozdejšie do 7. septembra 2016 prijíma pán Ing. Manduch - manduchm@korsach.sk

27.06.2016
Kandidátský turnaj 36. MS

ICCF vypísala 36. Kandidátsky turnaj MS jednotlivcov hraný webserverom pre rok 2016 so štartom jednotlivých skupín 20.9.2016.

Podrobné propozície turnaja sú zverejnené na stránke www.iccf.com

Prihlášky najpozdejšie do 4. augusta 2016 prijíma pán Ing. Manduch - manduchm@korsach.sk

03.05.2016
9. SVETOVÝ POHÁR VETERÁNOV

ICCF vypísala nový už 9. ročník svetového pohára. Štart predkola sa predpokladá 1.9.2016.

Podrobnosti sú zverejnené na stránke www.iccf.com

Prihlášky posielajte od 1.6.2016 tradične, t.j. vypísaním a odoslaním formuláru pre medzinárodné korešp. turnaje – uzávierka prihlášok je do 31.7.2016.

16.03.2016
ICCF vypísala semifinále 40.MS jednotlivcov pre rok 2016 so štartom 20.6.2016

Právo účasti:

 • účastníci finále MS jednotlivcov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
 • účastnící kandidátskych turnajov (CT), ak získali aspoň 50 % možných bodov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
 • účastníci semifinále MS jednotlivcov, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • hráči, ktorí obsadili 1.-2.miesto v predkole MS jednotlivcov (PR)
 • účastníci finále Svetového pohára, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • účastníci finále zóny ICCF s kat. 9, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • hráči, ktorí obsadili vo finále zóny ICCF s kat. 8 alebo nižšou 1.-2. miesto
 • hráči s titulom GM a min. ratingom 2400
 • hráči s titulom SIM a min. ratingom 2450
 • hráči s titulom IM a min. ratingom 2500
 • hráči bez titulu s min. ratingom 2550

Prihlášky posielajte najpozdejšie do 10.5.2016 na adresu : manduchm@korsach.sk.

21.12.2015
EU KANDIDATES - 2016 hrané webserverom

Vedúci byra europských turnajov pán Marco Caressa vypisuje ME jednotlivcov “Kandidates”, ktorých skupiny budú štartovať 15. marca 2016 ako turnaje hrané webserverom. Skupiny sú 13 členné, avšak organizátor turnaja má pravo zmeniť počet hráčov v skupinách na 11, 15, alebo 17. podľa počtu prihlášok hráčov s kvalifikáciou.

Právo účasti v EU Kandidates 2016 majú:

 1. hráči s ELO v čase prihlášky min. 2.500 bodov
 2. nositelia titulu GM
 3. nositelia titulu SIM a s ELO min. 2.400 bodov
 4. nositelia titulu IM a s ELO min. 2.450 bodov
 5. hráči, ktorí v EU/SF/68 a 69 získali min. 55% možných bodov (pokiaľ toto právo doteraz nevyužili)
 6. vítaz a druhý hráč zo semifinálových skupín hraných po 1.1.2014
 7. hráči, ktorí v predchádzajúcom, alebo prebiehajúcom Finále získali 45% bodov a nezískali vyššiu kvalifikáciu
 8. hráči, ktorí v predchádzajúcich Kandidátskych turnajoch získali 55% možných bodov a nezískali vyššiu kvalifikáciu

Víťazi skupín EU Kandidates a hráči umiestnení na 2. mieste získajú právo hrať EU Finále.

Vklad za jednu skupinu EU Kandidates je 15,0 EUR, č.ú. ZKŠ SR:2623731052/1100, prihlášky posielajte najpozdejšie do 18. februára 2016 na adresu : manduchm@korsach.sk.

21.12.2015
40. PRELIMINARIES MS

Vedúci byra vrcholových svetových turnajov pán Dr. Tani Gian-Maria vypísal predkolo 40. majstrovstvo sveta jednotlivcov (preliminaries) pre rok 2016 nasledovne:
Štart skupín preliminaries je stanovený na 20.3.2016.

Právo účasti majú hráči:

 • hráči, ktorí v turnaji kandidátov MS získali aspoň 40% možných bodov, alebo v semifinále MS aspoň 50% možných bodov, alebo v preliminaries MS sa umiestnili na 3 rep. 4. mieste a získali 60% možných bodov
 • hráči ktorí vo finále alebo turnaji kandidátov EU získali aspoň 50% možných bodov ak bol turnaj IX. kat. a vyššej, alebo 60% možných bodov ak bol turnaj kat. VIII. a nižšej
 • hráčí, ktorí vo finále svet. pohára získali aspoň 50% možných bodov
 • víťazi WS/M skupín a tiež hráči, ktorí sa vo WS/M skupinách dva krát umiestnili na 2. mieste
 • hráči s titulom GM, hráči s titulom SIM a min. ratingom 2250, hráči s titulom IM a min ratingom 2300 a nakoniec i hráči bez titulu s ratingom nad 2500.

Prihlášky posielajte po 1.1.2016. vyplnením a odoslanim prihlášky pre medzinárodné korešpodenčné turnaje zverejnenej na webovej stránke www.korsach.sk. Najpozdejší termín na odoslanie prihlášky je 14.2.2015.

Martin Kevický

21.08.2015
Správa z 3. dňa jednania kongresu ICCF vo Walese (posledná)

 • Všetky návrhy ohľadom spotreby času – nehlasovalo sa, zostavená komisia pre budúci rok
 • Potreba zaslania písomného potvrdenia účasti všetkých hráčov v pozývacom turnaji – neprešlo
 • Možnosť viackrát kapitánom vymeniť hráča pred potiahnutím 1. Ťahu – neprešlo
 • Víťaz v postupovom turnaji musí mať aspoň +1 (aby nebolo možné si dohodnúť všetko remízy a postúpili by všetci)
 • Povoliť navrhované ťahy – nahradil sa text „"ie sú povolené" na "sú voliteľné poriadateľom"
 • Vznikol nový manuál pre rozhodcov
 • Bude vytvorený tím odhadcov
 • Pripravuje sa významná zmena vo výpočte ratingov, dnešná podoba 76% výhry pri rozdiele 200 bodov už v korešpondenčnom šachu neplatí. Ratingová komisia pripraví návrh, ktorý bude konzultovaný profesionálnym štatistikom na budúci rok
 • V prípade úmrtia hráčov sa odhadujú aj jeho partie a ak stál na výhru, započíta sa mu výhra (doteraz to bola remíza)
 • Boli schválené drobné úpravy pri výpočte ratingu (zaokrúhľovanie a pod.)
 • Neprešiel návrh spojiť zóny 3 a 4
 • Neprešiel návrh zrušiť bezplatné turnaje v zóne 4
 • Budúci rok bude možné hlasovať o všetkých bodoch programu vopred cez internet (aby sa mohli hlasovania zúčastniť aj krajiny, ktoré nevyšlú delegáta a nemuseli určovať proxy)
 • Bola povolená mimoriadna oprava pravidiel medzi kongresmi, ak sa zistia chyby alebo konflikty medzi dvomi dokumentami, prípadne vznikne potreba niečo vysvetliť detailnejšie
 • Ďalší kongres bude 14.-20.8.2016 v Nemecku v Brémach

Dr. Ján Helbich

19.08.2015
Správa z 2. dňa jednania Kongresu ICCF vo Walese

 • Schválená správa komisára titulov – veľmi málo nových GM titulov, len 3, veľmi ťažko sa teraz uhrávajú
 • Mal byť schválený nový spôsob výpočtu noriem na tituly, presunuté na rok 2016, bude konzultované s profesionálnym štatistikom
 • Boli zrušené ženské tituly LIM a LGM, zavedené nové tituly CCM a CCE Correspondence chess master a expert (prešlo tesnou väčšinou)
 • Ženy si doteraz udelené tituly môžu ponechať, neskôr LIM dostane CCE a LGM CCM
 • Nie je potrebné naďalej posielať udelené tituly cez federáciu
 • Schválená správa servisného riaditeľa
 • Neprešiel návrh na možnosť zakázania uzavretia remíz do určitého počtu ťahov
 • Bude sa pokračovať v organizovaní zápasov dvojíc zadarmo
 • Všetky pravidlá pre daný turnaj musia byť jasne stanovené pred začiatkom turnaja
 • Neprešiel návrh na zmenu výpočtu spotreby času, zostáva pravidlo, že po potiahnutí nabehne ešte 24 hodín (neprešlo len tesným hlasovaním)
 • Všetky partie daného turnaja na servri sa musia hrať za rovnakých podmienok (nemôže niekto hrať emailom). Netýka sa to poštových turnajov
 • Čas na servri sa zjednotí na UTC čas (oproti nášmu -1 hodina)
 • Na zasadnutí európskej zóny bol schválený finančný plán
 • V roku 2015 bude zápas Európa-Čechy a v roku 2016 Európa-Poľsko

19.8.2015 Dr. Ján Helbich

19.08.2015
Kongres ICCF 2015

Dňa 16.8.2015 začalo tohtoročné jednanie Kongresu ICCF vo Walese. SR zastupuje člen Rady ZKŠ SR Dr. Ján Helbich. Z prvého dňa jednania zaslal nasledovnú stručnú správu:

 • Dvom našim hráčom boli udelené tituly – SIM Csjernyik Ján a IM Poljak Dušan
 • Prebehli voľby funkcionárov na ďalšie štvorročné obdobie
  Eric Ruch - prezident
  Michael Millstone - generálny sekretár
  George Pyrich - finančný riaditeľ
  Frank Geider - turnajový riaditeľ
  Andrew Dearnley - marketingový riaditeľ
  Austin Lockwood - servisný riaditeľ
  Josef Mrkvička - auditor
 • Boli schválené nasledovné dokumenty:
  • Správa z Kongresu 2014
  • Finančná správa a správa auditora
  • Finančný plán 2015-2017
 • Nebolo schválené zvýšené preplácanie nákladov funkcionárom vzhľadom na finančnú stratu za rok 2014. Bola stanovená komisia, ktorá pripraví podrobný návrh na kongres 2016
 • Boli schválené niektoré znížené poplatky v turnajoch ICCF

19.8.2015 Dr. Ján Helbich

21.07.2015
Semifinále ME na rok 2015

Vedúci byra europských turnajov, pán Marco Caressa, vypisuje SEMIFINÁLE ME jednotlivcov pre rok 2015, ktorého skupiny budú štartovať 20. septembra 2015. Podrobné propozície turnaja sú zverejnené na stránke ICCF.
Prihlášky najpozdejšie do 7. septembra 2015 prijíma pán Ing. Mandúch – adresa: manduchm@korsach.sk

30.06.2015
Kandidátský turnaj 35. MS

ICCF vypísala 35. Kandidátsky turnaj MS jednotlivcov hraný webserverom pre rok 2015 so štartom jednotlivých skupín 20.9.2015. Podrobné propozície turnaja sú zverejnené na stránke ICCF. Prihlášky najpozdejšie do 18. augusta 2015 prijíma pán Ing. Mandúch – adresa: manduchm@korsach.sk

07.06.2015
Na stránke ICCF sú vypísané nesledovné svetové pohárové turnaje:

8. SVETOVÝ POHÁR VETERÁNOV
Štart predkola sa predpokladá 1.9.2015. – uzávierka prihlášok do 31.7.2015.

21. SVETOVÝ POHÁR
Štart predkola sa predpokladá 1.10.2015 – uzávierka prihlášok do 31.8.2015.

Podrobnosti o týchto turnajoch sú zverejnené na stránke www.iccf.com

Prihlášky posielajte vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky pre medzinárodné korešpodenčné šachové turnaje zverejnenom na našej webstránke www.korsach.sk najpozdejšie do termínu uzávierky ich prihlášok.

Ing. Martin Kevický

14.04.2015
ICCF vypísala semifinále 39.MS jednotlivcov pre rok 2015 so štartom 20.6.2015.

Právo účasti majú hráči:

 • účastníci finále MS jednotlivcov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
 • účastnící kandidátskych turnajov (CT), ak získali aspoň 50 % možných bodov (ak nemajú vyššiu kvalifikáciu)
 • účastníci semifinále MS jednotlivcov, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • hráči, ktorí obsadili 1.-2.miesto v predkole MS jednotlivcov (PR)
 • účastníci finále Svetového pohára, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • účastníci finále zóny ICCF s kat. 9, ak získali aspoň 60 % možných bodov
 • hráči, ktorí obsadili vo finále zóny ICCF s kat. 8 alebo nižšou 1.-2. miesto
 • hráči s titulom GM a min. ratingom 2400
 • hráči s titulom SIM a min. ratingom 2450
 • hráči s titulom IM a min. ratingom 2500
 • hráči bez titulu s min. ratingom 2550

Prihlášky zasielajte do 12.5.2015 na mailovú adresu:manduchm@korsach.sk

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

03.03.2015
Priateľské zápasy s Austráliou a Švédskom

Na Kongrese ICCF v Sydney prijalo naše Združenie ponuky na uskutočnenie priateľských zápasov proti Austrálii a Švédsku. Predbežne bol štart oboch zápasov dohodnutý na 1.6.2015. Počet šachovníc sa upresní, záleží aj na záujme našich hráčov. Vyzývam slovenských šachistov bez ohľadu na rating, aby si zahrali v týchto zápasoch. V každom zápase sa jedná o 2 parti s jedným súperom /bielymi a čiernymi/. Záujemcovia sa môžu okamžite hlásiť na e-mailovej adrese helbich@develop.sk

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

18.01.2015
CHAMPIONS LEAGUE 2017

ICCF vypisuje 6. ročník ligy družstiev v novej štruktúre, ktorá je nasledovná:
- CHAMPIONS LEAGUE
bude označenie len pre finále, ktoré bolo doteraz označované ako A skupina
- CHALLENGER LEAGUE
tento názov bude pre doterajšie B skupiny s tým, že ich počet sa súčasne rozširuje z doterajších 4 skupín na 5 skupín
Obe tieto súťaže budú vypisované v dvojročných cykloch
- PROMOTIONAL LEAGUE
je označenie pre doterajšie C skupiny a nové družstvá . Tieto skupiny budú štartovať permanentne, keď sa zozbiera 5 družstiev, ktoré vytvoria jednu skupinu, kde každý s každým zohrá dve partie (biele – čierne)

Kapitáni družstiev prihlasujú obvyklým spôsobom družstvo cez DIRECT ENTRY do CHAMPIONS LEAGUE a CHALLENGER LEAGUE najpozdejšie do 15. marca 2015 a do PROMOTIONAL LEAGUE kedykoľvek, keď sa poskladá družstvo. Vklad za jedno družstvo je 45.- EUR . Štart 6. CHAMPIONS LEAGUE a CHALLENGER LEAGUE bude 15. apríla 2015.

Vypísanie súťaže je zverejnené na ICCF webserveri, kde sú podrobnejšie rozpísané podmienky účasti.

Ing. Kevický Martin

12.01.2015
ICCF pripravuje zápas Taliansko-Zvyšok sveta. Každá členská federácia má právo do mužstva Sveta nominovať troch hráčov. Záujemcovia z radov slovenských hráčov zasielajte prihlášky do 18.1.2015 na mailovú adresu: manduchm@korsach.sk
Rada ZKŠ nominuje z prihlásených záujemcov 3 hráčov do družstva Sveta.

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

18.12.2014
Opening Master

Čo je Opening Master?
Opening Master je najrozsiahlejšia šachová databáza partií odohraných za šachovnicou alebo korešpondenčne. V poslednej verzii obsahuje viac ako 7,3 milióna praktických partií a 1,5 milióna korešpondenčných partií. Oddelene spracováva tiež partie hrané hráčmi pod pseudonymami na rôznych šachových serveroch. Opening Master oslávil nedávno desiate výročie pôsobenia na trhu.

Na čo môžem využiť Opening Master?
Hráči praktického šachu najčastejšie využívajú databázu Opening Master pri príprave na súpera. V databáze si vyhľadajú partie, ktoré ich súper odohral a pripravia sa tak na zahájenie. Samozrejme je veľmi vhodná na prípravu repertoáru – ľahko vďaka nej zistíte, ktoré varianty a s akým úspechom sa hrajú. Tu je dôležitý rozdiel pri korešpondenčnej hre, kde sa hrajú väčšinou úplne iné zahájenia ako v praktickom šachu. Nemusíte sa spoliehať na pamäť a môžete sa pustiť do krkolomných komplikácií. Veď všetky informácie nájdete v databáze! Často ju využívajú korešpondenční hráči už v priebehu partie, aby si vyhľadali, či sa daná pozícia už vyskytla v iných partiách, kto a ako ju interpretoval, aké sú štatistické výsledky.

Komu je Opening Master určený?
Všetkým hráčom praktickým aj korešpondenčným bez rozdielu výkonnosti, ktorí to myslia so šachom aspoň trochu vážne. V súčasnosti sa už žiadny hráč vrátane špičkových veľmajstrov bez počítačovej podpory nezaobíde.

V akom prostredí môžem použiť databázu Opening Master?
Databáza je publikovaná v troch verziách určených najrozšírenejším svetovým programom pre prácu so šachovými databázami – ChessBase (.cbv), ChessAssistant (.cdp) a SCID (.pgn). Formát PGN je univerzálny, použiteľný vo všetkých šachových prostrediach a je zadarmo.

Čím sa líši Opening Master od databáz publikovaných ChessBase a ChessAssistant?
Filozofiou budovania – ChessBase zaujímajú úplné turnaje, so všetkými partiami, dokonca aj tými, ktoré neboli odohraté. Buduje databázu, ktorá prezentuje históriu šachovej hry. Opening Master pristupuje k problematike pragmatickejšie. Zaujímajú ho všetky odohraté partie, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:
- Sú novšie ako 1.1.1900
- Majú najmenej odohraných 8 ťahov
- Hráči majú minimálny rating 1300
- Odohrali ich ľudia, nie programy
V neposlednom rade sa líšia podstatne nižšou cenou, ročný prístup k mesačným aktualizáciám získate už od 29,90 EUR.

Čím sa líši Opening Master od voľne šíriteľných databáz?
Napriek tomu, že získavame partie z rôznych zdrojov, snažíme sa v maximálne možnej miere odstraňovať tie duplicitné. Postupne normalizujeme mená hráčov, v každej mesačnej aktualizácii ide o desiatky až stovky opráv. Voľne šíriteľné databázy sú väčšinou nekvalitné a obsahujú množstvo duplicít.

Kde nájdem podrobnejšie informácie a kde si môžem Opening Master objednať?
Najnovšie informácie o databáze Opening Master nájdete vždy na našej stránke www.openingmaster.com. Na nej sa môžete stať členom stále sa rozrastajúcej komunity používateľov nášho produktu.

05.12.2014
GM Ing. Peter Marczell zomrel


Dňa 5.12.2014 opustil rady slovenských korešpondenčných šachistov veľmajster Peter Marczell (nar. 1.4.1941). Jeho významné šachové úspechy sa začali v rokoch 1985-86, kedy sa stal majstrom Československa víťazstvom v XXI. prebore. V roku 1996 získal titul IM, v roku 1999 titul SIM a nakoniec v roku 2006 titul GM. Bol prvým slovenských hráčom, ktorého rating presiahol magickú hranicu 2600 bodov. Vo finále 58. preboru ME jednotlivcov obsadil 3. miesto. Bol reprezentantom bývalého Československa, od vzniku SR v r.1993 pravidelne reprezentoval Slovensko v súťažiach družstiev – Olympiáda a ME – až doteraz.Posledné 9. finále ME družstiev, ktoré odštaroval na 3. šachovnici v júni t.r. už nedohrá...

Odchod Petra Marczella je pre slovenský korešpondenčný šach veľkou stratou. Odišiel nielen vynikajúci hráč, obetavý funkcionár, šachový redaktor, ale aj dobrý priateľ. Česť jeho pamiatke!

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

10.08.2014
Správa z Kongresu ICCF 2014 Sydney (Austrália)

Vďaka sponzorstvu Petra Pašku (letenky) a Jána Helbicha (ubytovanie a strava) sme mali možnosť zúčastniť sa aj tohto kongresu na vzdialenom kontinente. Kongresu sa zúčastnilo 15 delegátov, ktorí však mali spolu práva hlasovať za 30 federácií. V krátkosti program rokovania a výsledky hlasovaní:

 • Slovensku boli udelené 4 tituly SIM (Ivan Čavajda, Ján Fečo, Miroslav Würschner, Stanislav Marek) a 1 titul LIM (Lukášová Alena)
 • Boli schválené záverečné materiály z predchádzajúceho kongresu 2013
 • Boli schválené opravy tabuliek noriem plnenia titulov (boli tam zaokrúhľovacie chyby), budú platné od 1.1.2015. Je však možné aj spätne požiadať o udelenie titulu, ak sa v danom turnaji zmení potrebný počet bodov na jeho získanie.
 • Hlasovalo sa o možnosti plniť tituly aj vo finále národných majstrovstiev jednotlivcov a družstiev, nebolo schválené, ja som hlasoval za
 • Upresnil sa obsah stĺpca C v tabuľke noriem ako „minimálny počet hráčov nepatriacich do jednej federácie“
 • Rozhodca turnajov kategórie 7 a vyššej musí mať titul IA (platilo to aj doteraz, nebolo to však dôsledne dodržiavané)
 • Boli schválené aj tituly pre hráčov, ktorí nepatria do žiadnej federácie, prípadne sú potrestaní. Výnimku tvorí hráč Lesko z Ukrajiny, u ktorého je podozrenie, že hackol stránku ICCF a dokázal vykonávať zlé ťahy za súpera a takýmto spôsobom vyhrával partie. Pracuje sa na zvýšení bezpečnosti stránky ICCF, aby sa takáto možnosť nedala zrealizovať.
 • Bola schválená 21. Olympiáda na servri (pôvodne mala byť poštová)
 • Podľa prieskumu, ktorý bol vykonaný medzi funkcionármi a hráčmi ICCF, asi 20% z nich má záujem aj naďalej hrať poštové súťaže
 • ICCF žiada národné federácie o propagáciu tematických turnajov a turnajov 960 na webových stránkach
 • Zmena pravidla – pri prekročení času je postačujúce rozhodnutie servra (doteraz bolo potrebné aj rozhodnutie rozhodcu). Hráč sa môže potom proti tomuto rozhodnutiu odvolať.
 • Samozrejme neboli schválené žartovné návrhy delegáta zo Švédska, ktorý ich zverejnil len ako test pozornosti, či delegáti čítajú materiály určené pre kongres (napr. všetky partie po 75. ťahu sú uznané za remízu, remíza nemôže byť navrhnutá pred 50. ťahom, figúra môže ťahať maximálne o 4 políčka a pod.)
 • V roku 2015 sa uskutoční priateľský zápas Česko - zvyšok sveta
 • Prvýkrát je zverejnená ratingová listina hráčov 960
 • Bude prečistený a upravený zoznam rozhodcov
 • Dostali sme ponuku na priateľský zápas so Švédskom v roku 2015
 • Podľa pravidiel arbitrážna komisia nerieši protesty v národných súťažiach, preto pri vytváraní takýchto súťaží je potrebné menovať arbitra vnútri federácie!Dostali sme ponuku na priateľský zápas so Švédskom v roku 2015
 • Kongres v roku 2015 sa uskutoční v Cardiffe vo Wellse, v roku 2016 v Nemecku v Hamburgu alebo v Brémach
 • Kongres roku 2015 bude volebný

22. 10. 2014 Helbich

17.04.2014
Zhromaždenie zástupcov ZKŠ SR za roky 2009-2013

Pozvaní delegáti:
Čavajda,Čipka,Drugda,Eiben,Fečo,Fenes,Gábriš,Hefka.Helbich,Chovanec,Jozefíni,Kevický, Kolčák, Kolesár, Kubaský, Kuchyňa, Lanč, Lelenko, Manduch,Marek, Marczell, Meško, Paško, Polakovič, Prívara, Rogos,Šimončič, Škerlík, Trembeckí, Veselý

Jednania a hlasovania sa zúčastnilo 29 delegátov z 30 pozvaných t.j. 96,67 %. ZZ ZKŠ SR bolo uznášania schopné.

  ZZ ZKŠ SR 2014 schválilo:
 • správu o činnosti ZKŠ SR za roky 2009-2013 pomerom hlasov 28 za, 1 proti (96,55 %)
 • správu Revíznej komisie ZKŠ SR o hospodárení za roky 2009-2012 pomerom hlasov 27 za, 2 proti (93,10 %)
  ZZ ZKŠ SR 2014 zvolilo:
 • za predsedu ZKŠ SR Milan Manducha pomerom hlasov 28 za, 1 proti
 • za členov Rady Združenia KŠ SR Pavla Polakoviča, Jána Helbicha,Martina Kevického,Ivana Čipku, Petra Pašku a Stanislava Škerlíka pomerom hlasov 28 za, 1 proti
 • revíznu komisiu v zložení: Pavol Eiben - predseda, Ján Fečo a Jozef Meško - členovia pomerom hlasov 28 za, 1 proti

Pripomienok v diskusii bolo minimum a mali charakter formálno-technický, nie zásadný k činnosti a smerovaniu Združenia. Formálno-technické pripomienky zodpovedal resp. zodpovie menovaným predseda Združenia individuálne.

31.01.2014
Pre moje pretrvávajúce osobné a rodinne problémy, ktoré mi nedovoľujú sa naplno venovať práci poriadateľa (neskoré odštartovanie MS jednotlivcov, neodštartovanie finále a nového ročníka pohára, neodštartovanie ženských súťaží) som sa po dôkladnom zvážení rozhodol k 31.12.2013 odstúpiť z funkcie poriadateľa domácich súťaží.
Ďakujem za doterajšiu spoluprácu a prajem do ďalšieho obdobia veľa úspechov.

Martin Marko

07.10.203

Pán Martin Marko spracoval prehľad medailistov majstrovstiev Slovenska jednotlivcov.

    účasť medailí zlato striebro bronz
1. Vladimír HEFKA 2 2 2 - -
2. Emil DANIŠ 3 3 1 1 1
  Dušan KRIŠKO 3 3 1 1 1
4. Kvetoslav RÁKAY 2 2 1 1 -
5. Štefan BERZA 3 2 1 1 -
6. Ján FEČO 5 2 1 1 -
7. Ladislav FENES 3 2 1 - 1
8. Štefan MLYNARČÍK 5 2 1 - 1
9. Emanuel MIČIAK 7 2 1 - 1
10. Ján ERGH 1 1 1 - -
  Ivan ČAVAJDA 1 1 1 - -
  Boris DJUBEK 1 1 1 - -
  Marek KOLČÁK 1 1 1 - -
  Marián KANTORÍK 1 1 1 - -
  Juraj VÁCLAV 1 1 1 - -
  Ján CSJERNYIK 1 1 1 - -
  Norbert ZAMBOR 1 1 1 - -
  Marek KOLESÁR 1 1 1 - -
19. Štefan MARSINA 2 1 1 - -
  Jaroslav RÁBIK 2 1 1 - -
21. Pavol POLAKOVIČ 3 1 1 - -
22. Juraj ŠTEC 4 1 1 - -
23. Vladimír ČEPELA 4 3 - 2 1
24. Stanislav MAREK 6 3 - 2 1
25. Milan NAGY 4 2 - 2 -
26. Milan DRTINA 2 2 - 1 1
27. Ján SLOVÁK 1 1 - 1 -
  Ján ROGOS st. 1 1 - 1 -
  Martin JAKUBEC 1 1 - 1 -
30. Viliam ROSENBERGER 2 1 - 1 -
  Milan MANDÚCH 2 1 - 1 -
  Vladimír GÁBRIŠ 2 1 - 1 -
33. František GOGA 3 1 - 1 -
  Viliam REGEC 3 1 - 1 -
35. Vladimír LIŠKA 5 1 - 1 -
  Jozef JÁNOŠ 5 1 - 1 -
  Miroslav WÜRSCHNER 5 1 - 1 -
38. Gabriel KÖVARI 8 1 - 1 -
39. Martin MARKO 4 2 - - 2
40. Antol FILIP 1 1 - - 1
  Milan REHÁK 1 1 - - 1
  Pavol VESELÝ 1 1 - - 1
43. Ivan DEBNÁR 2 1 - - 1
  Štefan LETZ 2 1 - - 1
  Vladimír BORSÍK 2 1 - - 1
  Pavol LUKÁČ 2 1 - - 1
47. Juraj KUČERA 3 1 - - 1
  Ivan ČIPKA 3 1 - - 1
49. Ferdinand ŽERNOVIČ 4 1 - - 1
  Ján HUBA 4 1 - - 1
51. Miloš SEČKÁR 6 1 - - 1

08.08.2013
So zármutkom oznamujeme slovenským korešpondenčným šachistom, že vo veku 58 rokov zomrel SIM Alexander Horváth. Šachová verejnosť ho pozná ako autora a vlastníka šachovej databázy OPENING MASTER. Dosiahol viacero šachových úspechov, z ktorých najvýznamnejší je určite zisk titulu majstra Európy ako člen družstva Slovenska vo finále VII. ME.
Česť jeho pamiatke!

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

25.07.2013
Správa z 3. (posledného) jednacieho dňa Kongresu ICCF 2013

 1. zmenili sa pravidlá na zotrvanie v preliminaries, semifinále a kandidátskom turnaji- 60% sa zmenilo na 3. a 4. miesto alebo 60%
 2. bola zrušená špeciálna dovolenka, obyčajná sa zvýšila na 45 dní
 3. nasadzovacie elo pre hráčov bez ratingu v olympiáde vo finále 2500, v semifinále 2400
 4. u hráčov s FIDE ratingom sa budú brať do úvahy nie mesačné ratingy, ale k 1.1.,1.4.,1.7.,1.10.
 5. bude spracovaný rating pre Chess960
 6. do Code of conduct (pravidiel správania) je zabudovaný zákaz ťahať dlho prehraté pozície a zákaz hry zrkadlových partií. Rozhodca na základe sťažnosti môže hráča vylúčiť a navrhnúť trest.
 7. bol upravený manuál pre rozhodcov na servri
 8. Neil Limbert sa vzdal funkcie klasifikačného komisára, hľadá sa nástupca
 9. Interzonálny turnaj sa bude hrávať raz za 2 roky, 13 družstiev 10 šachovníc jednokolovo.
 10. Budúci kongres 2014 bude v októbri v Austrálii, v roku 2015 v Bulharsku alebo Nórsku, 2017 v Taliansku

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

23.07.2013
Správa z 2. dňa Kongresu ICCF

2.deň jednania Kongresu ICCF priniesol tieto podstatné novinky:

 1. bol nám udelený titul ILM pre našu reprezentantku Slavomíru Hulecovú. Gratulujeme!
 2. obdržali sme diplom pre Jána Csjernyika za 3. miesto v RCCA Silver 2009. Taktiež gratulujeme!
 3. prakticky celý deň sa diskutovalo o navrhovaných zmenách v pravidlách, väčšina bola zamietnutá, schválené boli len 2 novinky
  1. rozšíri sa možnosť definovania času na rozmýšľanie v turnajoch, bude sa zadávať počiatočný čas, prírastok a po koľkých ťahoch, napríklad 50/10/5 znamená, že na začiatku máte 50 dní na rozmýšľanie a 10 dní sa Vám pridáva každých 5 ťahov
  2. pravidlo o 50 ťahoch bude platiť len v pozíciách, ktoré nie sú v tablebasoch. V pozícii z tablebase môžete požadovať u rozhodcu výhru aj keby bola napríklad za 75 ťahov
   Zmeny budú platné od 1.1.2014.
 4. Večer bolo zasadnutie európskej zóny, štart ME družstiev finále a semifinále sa odkladá do času, keď budú známi všetci finalisti. Bola schválená správa o činnosti, financiách a audit. Taktiež bola schválená nová štruktúra súťaží jednotlivcov od roku 2014. Na servri bude open, preliminary, semifinále, kandidátsky a finále. Poštovné budú mať open, semifinále a finále.

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

22.07.2013
Správa z 1. dňa Kongresu ICCF

V známom poľskom meste Krakow začal 20. júla Kongres ICCF. Delegátom za SR je Dr. Ján Helbich, ktorý bude pravidelne posielať správy z priebehu na našu webstránku.
V 1. deň jednania Kongresu sa toho udialo dosť:

 1. Za nových členov ICCF boli prijaté dve nové krajiny: Venezuela a Cape Verde
 2. Bol zvolený nový marketingový riaditeľ Andrew Dearnley (ENG)
 3. Medzi vyznamenanými medailami Bertl von Massow bol ocenený striebornou medailou za viac ako 10-ročnú prácu pre ICCF Stanislav Škerlík.
 4. Bola schválená finančná správa potvrdená auditorom
 5. Vzhľadom na dobrú finančnú situáciu sa schválilo zníženie členských poplatkov a poplatkov za účať na turnajoch
 6. Boli schválené pozývacie turnaje pre budúci rok
 7. Novým Non-title komisárom sa stal Markus Hömske z Francúzska
 8. Budúca olympiáda by mala byť poštová. Keďže ešte nie sú známi všetci kvalifikanti, rozhodne sa neskôr či bude poštová alebo serverová
 9. Bol schválený ďalší plán rozvoja servra

Využijem tento príspevok na oznámenie, že práve dnes Slovensko definitívne vybojovalo 3. miesto v semifinále 9. ME sk. 1 a postupuje do finále. Gratulujem hráčom i kapitánovi družstva!
A samozrejme gratulácia Stanovi Škerlíkovi za vyznamenanie striebornou medailou pani Bertl von Massow!

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

09.06.2013
Webserver ICCF v češtině

Čeští korespondenční šachisté se konečně dočkali. Na webserver ICCF byla přidána čeština!
Česky mluvící korespondenční šachisté mohou používat webserver ve svém rodném jazyce. Zaregistrovaní hráči si mohou češtinu nastavit po přihlášení ve svém osobním nastavení (Personal settings, Language:Česky, stisknout Save changes). Nepřihlášení uživatelé si mohou český překlad stránek nastavit v menuLanguage selection v pravém horním rohu.
Autorem překladu je pan Michal Volf.
Kontrolu a korektury překladu provedl tým ve složení Ing. Josef Mrkvička, Ing. Bohumír Glembek, Jitka Zelenková a Michal Volf.
Chtěl bych tímto poděkovat členům testovacího týmu za jejich práci a úsilí při korektuře českého překladu.
Pan Martin Bennedik (GER) připravil texty pro překlad do češtiny a přeložené texty umístil na webserver ICCF. Za tuto práci si zaslouží poděkování.
Překladu textu a následným korekturám bylo věnováno velké úsilí. Přesto žádám uživatele, kteří našli v překladu jakékoliv nedostatky, aby mě o nich informovali prostřednictvím e-mailové adresy international@skscr.cz

Trutnov 6.6.2013
Michal Volf, vedoucí týmu, zástupce vedoucího MÚ

13.03.2013
Dňa 10.12.2012 odštartovalo semifinále 20. Olympiady 6 členných drustiev. V 5 skupinách hrá celkom 46 družstiev a 276 hráčov. Slovensko hrá v skupine č.1.

  V skupine č. 1 podľa priemerného ELO štartujú:
 1. Anglicko(2539)
 2. Polsko(2463)
 3. Slovinsko(2463)
 4. SLOVENSKO(2430)
 5. Portugalsko(2429)
 6. Bulharsko(2397)
 7. Izrael (2396)
 8. Južná Afrika (2259)
 9. Nicaragua (2257)

Slovensko hrá v skupine č. 1 v zostave:
1 šach. SIM Rogos Ján ELO 2518, 2. SIM Polakovič Pavol 2472 3. IM Fečo Ján 2426 4. SIM Manduch Milan 2381 5. Polák Vratko 2411 56. Meško Jozef 2374

Pavol Polakovič

18.11.2012
ICCF zverejnilo štartovné listiny finále 18 Olympiady 6 členných družstiev.

  V súťaži podľa priemerného ELO štartujú:
 1. Nemecko (2646)
 2. Taliansko (2571)
 3. Španielsko (2561)
 4. Francia (2547)
 5. Slovinsko (2545)
 6. USA (2545)
 7. Rumunsko (2543)
 8. Slovensko (2539)
 9. Israel (2535)
 10. Švedsko (2524)
 11. Rusko (2522)
 12. Finsko (2515)
 13. Luxembursko (2479)

Zostava Slovenska:
1. Hefka Vladimír GM, 2. Veselý Pavol GM, 3. Kolčák Marek GM, 4. Kolesár Marek SIM, 5. Helbich Ján SIM, 6. Paško Peter SIM.
Kapitánom družstva je Dr.Ján Helbich.

Na základe posledných výsledkov v ME a OL vstupuje naše družstvo s cieľom získať jedno z medajlových umiestnení.

Pavol Polakovič

15.02.2012
Známka k ME družstiev
Pri príležitosti víťazstva Slovenska vo finále 7. ME družstiev a zisku titulu európskeho šampióna vydala Slovenská pošta personalizovanú známku, presnejšie aršík, ktorý obsahuje 8 bežných poštových známok, ku ktorej je pripojená príležitostná známka s emblémom Združenia KŠ SR. Aršík je lemovaný zoznamom našich reprezentantov, ktorí titul majstrov Európy vybojovali. Doteraz bolo vytlačených len 10 aršíkov pre potrebu reprezentantov SR. ZKŠ SR ale pripravuje dotlač.
Pokiaľ niekto má záujem o tento aršík, môže si ho objednať u Pavla Polakoviča, sekretára Združenia, na e-mailovej adrese: papo@korsach.sk do 15. marca 2012. Hlavne treba uviesť počet kusov a poštovú adresu. Cena jedného aršíka je 8.- EUR + poštovné. Pre zájemcov zo Slovenska je to celkom 8,40 EUR, pre zahraničných záujemcov je poštovné podľa príslušnej krajiny. Platbu treba poslať súčasne s objednávkou na účet Združenia: 2623731052/1100.

08.01.2012
Vážení šachoví priatelia!
Rok 2011 uplynul, patrí sa ho aspoň v krátkosti zbilancovať. Kľudne bez zveličovania môžeme konštatovať, že bol doteraz najúspešnejším rokom pre slovenský korešpondenčný šach. Posúďte sami:

 • družstvo SR v zložení Lanč, Hefka, Kolčák, Helbich, Povchanič, Eiben, Horváth a Kolesár zvíťazilo vo finále VII. ME družstiev a získalo titul majstrov Európy. Ide skutočne ho historický úspech!
 • družstvo SR v zložení Zambor, Marczell, Paško, Manduch, Trembeckí a Meško vyhralo suverénne skupinu 5 semifinále XVIII. Olympiády a postúpilo do finále
 • družstvo SR v zložení Marczell, Manduch, Polakovič, Štec, Paško, Fenes, Lelenko, Sedláček obsadilo 2. miesto v skupine 3 semifinále VIII.ME družstiev a postúpilo do finále
 • družstvo žien SR v zložení Karasová, Plšková, Hulecová, Piasecká skončilo na 5. mieste vo finále VIII. Olympiády
 • družstvo SR v zložení Trembeckí, Solár, Šimončič, Recký, Kučera, Straka obsadilo vo finále Memoriálu Harro Otte 2. miesto
 • do finále MS jednotlivcov sa prebojoval Hefka, do finále ME jednotlivcov Polakovič a Rogos ml.
 • pribudli nám hráči s medzinárodnými titulmi: 2 GM: Hefka, Kolčák 4 SIM: Polakovič, Fenes, Rogos ml., Zambor 7 IM: Fečo, Wurschner, Mlynarčík,Paško, Chovanec, Marek, Trembeckí 2 LIM: Karasová, Plšková

Rok 2012 bude znamenať pre družstvá SR štart vo viacerých súťažiach: finále XVIII. Olympiády, finále VIII. ME, predkolo XX. Olympiády a IV. Dunajský pohár – Memoriál Paula Darmograya. Dúfajme, že budeme mať šťastnú ruku pri zostavovaní našich teamov. Ešte podotýkam, že semifinále IX. ME družstiev odštartovalo v lete roku 2011, naše družstvo hrá v skupine 1 v zostave: Marczell, Polakovič, Rogos ml., Čavajda, Chovanec, Fečo, Polák, Meško , kapitán Helbich.

Záverom mi dovoľte, aby som slovenským korešpondenčným šachistom poprial všetko najlepšie v roku 2012, hlavne pevné zdravie a veľa pekných partií!

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

05.10.2011
Ďalší slovenský veľmajster

Úspechy našich šachistov pokračujú. Najnovším je udelenie titulu veľmajstra Marekovi Kolčákovi (nar. 28.12.1959). Náš hráč splnil veľmajstrovskú normu celkom trikrát, pričom zohral 36 partií a stretol sa so 6 GM a 19 SIM hráčmi. V októbri roku 2007 splnil normu GM hneď v dvoch turnajoch: vo finále VI. ME družstiev vyhral 3.šachovnicu ziskom 9 b. (12) a v Champions League 2004, sk. B, skončil na 2. šachovnici 2. mieste ziskom 7,5 b. (10). Na udelenie GM titulu po týchto dvoch turnajoch bránil nenaplnený limit počtu veľmajstrov (5 veľmajstrov, z ktorých maximálne dvaja môžu byť nahradený 4 hráčmi s titulom SIM). To si Marek zabezpečil v treťom turnaji, kde splnil GM normu. Ide o práve hraný turnaj Richard Brix Memoriál, kde získal 8 b. (14).
K titulu GM srdečne gratulujeme!!

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

05.09.2011
Slovensko majstrom Európy!

Dlho očakávané sa stalo dnes skutočnosťou.Prehra slovinského hráča na 8.šachovnici so Španielom rozhodla, že Slovensko zvíťazilo vo finále VII. ME družstiev napriek tomu, že ešte dohrávame jednu partiu (na 1. šachovnici Lanč hrá na výhru so Švajčiarom Jacotom). Získali sme doteraz 62 b. Na 2. mieste skončilo družstvo Talianska ziskom 61,5 b. lepším pomocným hodnotením pred Slovinskom, ktoré teda skončilo na 3. pozícii s rovnakým bodovým ziskom. Obe tieto družstvá všetky svoje partie dohrali a nemôžu teda ohroziť družstvo SR, naopak, ani oni už ďalšími družstvami nemôžu byť vymenení na medailových pozíciách.

V mene Združenia KŠ SR gratulujem kapitánovi a hráčom k historickému úspechu slovenského korešpondenčného šachu!!

Naši majstri Európy:
Kapitán Dr. Ján Helbich
hráči: GM Alois Lanč, GM Vladimír Hefka, SIM Marek Kolčák, SIM Ján Helbich, SIM Daniel Povchanič, SIM Pavol EIben, SIM Alexander Horváth, SIM Marek Kolesár.

K turnaju sa pochopiteľne ešte vrátime, pričom hlavné slovo dostane kapitán družstva Dr. Ján Helbich a naši hráči.

Ing. Milan Manduch
predseda ZKŠ SR

12.08.2011
Počet slovenských veľmajstrov práve dosiahol číslo 5.

K doterajším veľmajstrom Franzenovi, Lančovi, Marczellovi a Veselému pribudol Vladimír Hefka (nar. 30. októbra 1948).
Prvú veľmajstrovskú normu splnil v roku 2004 v 3/4-finále 19. MS, sk. 5 - spolu s Američanom Zilberbergom a Nemcami van Kempenom a Nimtzom delil 1.-4. miesto a ziskom 10,5 b. (16) postúpil do finále MS. Druhú normu splnil v júli t.r. v práve prebiehajúcom Memoriáli Richarda Brixa poriadanom našou asociáciou ziskom 8,5 b. (14).
Gratulujeme!!

04.08.2011
Posledný pracovný deň kongresu.

 1. Bola schválená zmena systému výpočtu ratingu od 1.1.2012 spočívajúca v tom, že hráčovi sa pri skončení partie bude brať do úvahy aktuálny rating a nie rating v dobe štartu turnaja, súperovi vyšší z oboch ratingov
 2. Zmena v pravidlách – rozhodca za normálnych okolností nemôže hrať v turnaji, ktorý rozhoduje
 3. Bolo schválených 20 štartov v každej zóne pre hráčov z krajín, ktoré si nemôžu dovoliť platiť napr. Kuba, Venezuela a pod.
 4. Finále 8. ME družstiev začne pravdepodobne v prvom štvrťroku 2012
 5. Prezident ICCF sa zúčastní Kongresu FIDE v októbri v Krakove
 6. Pre organizátora Kongresu bola schválená vyššia dotácia 5000 €
 7. Budúci rok sa Kongres uskutoční v Južnej Afrike v septembri 2012
 8. Poliaci navrhli, že v roku 2016 bude Kongres vo Varšave.
 9. Večer sa hral tradičný zápas proti domácemu družstvu, ICCF prehralo 3:7 pri 9 remízach (náš delegát Dr Helbich remizoval)

03.08.2011
Tretí deň jednania Kongresu bol významný pre Slovensko,
obdržali sme 12 medailí a titulov – najviac okrem Nemecka! Blahoželáme novým držiteľom titulov:
SIM – Fenes, Polakovič, Rogos, Zambor
IM – Chovanec, Fečo, Mlynarčík, Paško, Rogos, Wurschner
ILM – Plšková, Karasová

  Ďalšia agenda sa týkala turnajov, pravidiel a pod.
 1. Boli schválené medaile aj pre 2. a 3. miesto v majstrovstvách zón
 2. Veterans World Cup V. bude organizovať Nemecko, začiatok v roku 2012
 3. Bola založená disciplinárna komisia, ktorá bude riešiť priestupky hráčov
 4. Boli schválené turnaje, ktoré sa budú organizovať do nasledujúceho kongresu, okrem iných aj dva slovenské k 45. výročiu založenia našej federácie
 5. Bolo schválené pravidlo tentokrát už bez časového obmedzenia, že každá členská federácia môže 1x ročne organizovať bezplatne národný turnaj s max. 105 partiami na serveri
 6. 28. Finále MS sa pravdepodobne začne 10.6.2012 a nie ako sa pôvodne plánovalo 10.12.2012
 7. Štart finále 18. Olympiády a predkola 20. Olympiády sa určí čo najskôr, akonáhle budú známe všetky kvalifikované družstvá
 8. Štart ženskej olympiády sa oneskorí asi na mesiac
 9. Champions League sa skončí do konca roku, neukončené partie sa budú odhadovať
 10. Demian podal demisiu ako Non-Titul Commisar, nahradí ho Andrew Dearnley z Anglicka
 11. Boli schválené tematické turnaje
 12. V poštových turnajoch skupín M sa zníži počet hráčov z 11 na 6 dvojkolovo a v H, O zo 7 na 4 dvojkolovo
 13. Interzonal turnaje sa uskutočnia každý rok, zorganizuje sa aj Interzonal turnaj jednotlivcov – víťazov majstrovstiev zón
 14. Po pozitívnej skúsenosti s turnajom školských družstiev sa tieto spustia naostro. Pravidlá ešte budú stanovené
 15. Zmena pravidiel v poštových súťažiach – článok 8b: Ak hráč chce dovolenku, musí to vopred oznámiť všetkým súperom a svojmu kapitánovi, ktorý následne informuje rozhodcu.
 16. Boli schválené zmeny v GMN a IMN turnajoch, podstatná zmena je, že GM, ktorý štartuje zadarmo musí byť prihlásený federáciou (vylúčia sa tým podvody z posledného obdobia)
 17. Riešil sa návrh, aby v súťaži družstiev museli byť hráči zoradení podľa ela na šachovniciach (impulz dala zostava Izraela v predkole 9. ME), zamietnuté pomerom hlasov 11:30
 18. Večer prebehlo zasadnutie Európskej zóny. Bolo konštatované, že finančná situácia dovoľuje organizovať súťaže družstiev bezplatne a bol odsúhlasený príspevok 1500 € budúcemu organizátorovi Kongresu. Neprešiel návrh Nemecka na zorganizovanie Majstrovstiev Európy žien. Zorganizuje sa zápas Ukrajina proti zvyšku Európy, budeme oslovení ohľadom hráčov.
Náš delegát preberá diplomy a medaile pre našich hráčov, ktorí získali tituly

02.08.2011
Rokovanie začalo vyhlásením tureckého delegáta,
že Turecko sa vzdáva organizovania kongresu na budúci rok, čo sa aj dalo čakať keďže turecký kandidát na prezidenta ICCF Tunc Hamarat nebol zvolený.

 1. Referovala komisia, ktorá mala za úlohu riešiť problém obrovského množstva remíz. Navrhla dva varianty –
  1) dávať za výhru 3 body, za remízu 1 bod
  2) pri rovnosti bodov bude rozhodovať počet výhier, až potom ostatné kritériá (týka sa to aj súťaží družstiev).
  Odsúhlasený druhý variant v pomere 23:21 od 1.1.2012
 2. Delegáti Kongresu zobrali na vedomie finančný plán, ktorý bude vyrovnaný na rozdiel od predchádzajúcich prebytkových rozpočtov.. Navýšenie výdavkov sa týka hlavne marketingu a ďalšieho rozvoja servera
 3. Zmeny v Direct entry – národná federácia má právo vylúčiť hráča zo svojej federácie a nedovoliť mu hrať ďalej v ICCF ani cez Direct entry (to bola podmienka Nemecka, Talianska a Švédska, aby sa pridali k DE). Bolo schválené navýšenie odvodov pre národné federácie z 30% na 50%
  • Boli schválené zmeny pravidiel:
  • splnenie normy server automaticky nahlási hlavnému poriadateľovi, rozhodcovi, klasifikačnému komisárovi a národnému delegátovi – nemusí to už robiť rozhodca
  • Automaticky sa budú uznávať splnené normy z menšieho počtu partií, ak boli splnené ako keby z potrebného počtu partií (aj tak ich vždy Kongres schválil)
  • Zmenili sa pravidlá pre udeľovanie titulu IA (medzinárodný rozhodca)
  • Pre preliminary XIX olympiády bola schválená výnimka, že sa môžu plniť normy hoci je tam menej ako 9 hráčov
  • Z toho vyplynulo nové pravidlo, že pri dvojkolových turnajoch môže byť menej ako 9 hráčov, ale musí byť odohraných aspoň 8 partií
 4. Bol schválený rozpočet na server – na prevádzku 13.000 €, na rozvoj 13.000 €, na dizajn 8.000 €

01.08.2011
V sobotu 30.7.2011 začal večerným uvítacim koktejlom Kongres ICCF 2011 vo fínskom Järvenpää
V nedeľu 31.7.2011 bol Kongres oficiálne zahájený. Slovenskú republiku zastupuje vedúci medzinárodného úseku Združenia KŠ SR Dr. Ján Helbich, ktorý nás bude pravidelne o dianí na Kongrese informovať.

  V prvý deň jednania Kongresu boli
 1. schválená finančná správa a audit
 2. udelené medaily p. Bertl von Massow, medzi inými aj IA Nývltovi a Glaserovi (ČR)
 3. zvolené nové vedenie ICCF na čele so staronovým prezidentom Ericom Ruchom (FRA) - protikandidáta Tunc Hamarata (AUT) porazil počtom hlasov 36:16
 4. schválená registrácia ICCF ako neziskovej organizácia vo Švajčiarsku a otvorenie kancelárie v Paríži

22.03.2010
Bol vydaný nový súťažný poriadok korešpondenčných šachových súťaží v SR - Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev. 

06.10.2009
Nová podoba Champions League od sezóny 2010 – 2011 vo formáte DOC.  

30.10. Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov konaného 11.10.2008 v Hlohovci

09.10. Správa z kongresu ICCF 2008

CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich Ján | All rights reserved |