// The Correspondence Chess Association of The Slovak Republic
Vitajte na stránke Združenia korešpondenčného šachu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic
SVK Base

Naša šachová obec skladajúca sa z praktických, korešpondečných a aj rekreačných šachistov sa rozrastá a „kráľovská hra“ naberá na popularite na celom svete. Dôležité je, aby sme poznali aj naše korene na Slovensku v oblasti šachu. Preto sme sa rozhodli zahájiť projekt budovania Národnej šachovej databázy hráčov Slovenska, prípadne hráčov slovenského pôvodu alebo hráčov žijúcich na Slovensku a hlásiacich sa k našej štátnosti. Vytvoril som prvú (nultú verziu z rýchlo dostupných zdrojov). Nakoľko ani zďaleka neobsahuje odohraté partie všetkých Slovákov, ktorí tu hrali šach, predpokladám, že viacerí prispejete zdrojmi údajov, nech sú to staré partiáre po dedkovi alebo časopisy staršieho dáta. Privítame taktiež každú pomocnú ruku ochotnú prepísať pár partií z časopisov alebo poskytnúť vlastné údaje z odohraných súťaží. Výsledky našej spoločnej práce budú prezentované na stránkach ZKŠ SR. Údaje zasielajte vo formáte ChessBase CBH s maximálne možnou vyplnenou hlavičkou na adresu Ing. Horváth. Iste vznikne aj plodná diskúzia pod vedením šachových autorít. Ďalšie praktické pokyny prídu čoskoro. Zatiaľ si stiahnite nultú verziu. Tí, čo máte pomalší internet, obráťte sa na priateľov (súbor má 13,9 MB!).

25.02. Ing. Alexander Horváth

Téma Vás oslovila a v prvom rade ďakujem prvým prispievateľom rád, smernení a šachových dát a to p. Mandúchovi, Kubaskému, Veselému, Soršakovi, Chripkovi, Novákovi I., Detkovi a ďalším. V najbližšej dobe príde k stretnutiu ohľadne starších dát, ktoré nie sú digitalizované. Posielajte, prosím, dáta, ktoré máte k dispozícii, prípadne informácie o nich. Tam, kde si nájdete odohratú partiu s výsledkom „bez tela partie“, túto zašlite na známu adresu. Tento proces je dlhodobý, ale „na konci“ bude zmapovaný šach na Slovensku. Vopred ďakujem za ochotu.

07.04. Ing. Alexander Horváth


07.04. partie vo formáte CBH SVK Base (112.115)


CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich Ján | All rights reserved |