// The Correspondence Chess Association of The Slovak Republic
Vitajte na strŠnke Zdru?enia kore?ponden?nťho ?achu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic
Ako zaplatiŇ• Ň°tartovac√≠ poplatok?

Podńĺa rozhodnutia Rady ZdruŇĺenia je Ň°tart vo vŇ°etk√Ĺch turnajoch ICCF pre hr√°ńćov bezplatn√Ĺ.

CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich JŠn | All rights reserved |