// The Correspondence Chess Association of The Slovak Republic
Vitajte na stránke Združenia korešpondenčného šachu Slovenskej republiky.
The Correspondence Chess Association of the Slovak Republic
Ako si zahrať?

MEDZINÁRODNÉ TURNAJE
v korešpodenčnom šachu jednotlivcov poriadané ICCF :

Stále prebiehajú medzinárodné turnaje v korešpodenčnom šachu jednotlivcov, do ktorých je možné sa prihlásiť vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky v sekcii Prihlášky – Prihlášky do ICCF turnajov, na našej web stránke. Všetky potrebné informácie o medzinárodných korešpodenčných turnajoch vrátane pravidiel a pod. sú detailne zverejňované na stránke : www.iccf.com . Napriek tomu zverejňujeme prehľad turnajov a základné údaje o nich, aby sa každý mohol zorientovať a vybrať si turnaj zodpovedajúci svojej kvalifikácii a očakávaniu. Základné delenie turnajov je podľa bydliska a to:
A. Svetové turnaje
B. Europské turnaje

A. SVETOVÉ TURNAJE

I. Turnaje na zisk titulu majstra sveta :

Tieto turnaje sa hraju webserverom, alebo klasickou poštou a pre oba tieto spôsoby hry platí rovnaká skladba turnajov.

Základom sú permanentné skupinové turnaje, ktoré sa hrajú akonáhle sa prihlási dostatočný počet hráčov s potrebnou kvalifikáciu a do ktorých sa možno prihlasovať kedykoľvek a to v triedach:
O – Open Class (7 hráčov) pre hráčov s ELO do 1900 bodov
H – Higher Class (7 hráčov) požadované ELO nad 1900 bodov
M- Master Class (11 hráčov) požadované ELO nad 2100 bodov

Do vyššej triedy postupuje vždy víťaz skupiny a z M triedy postupuje víťaz do I. stupňa vrcholových turnajov, do "Preliminaries"

Vrcholové turnaje: Prelimináries, Semifinále, Candidates a Finále sú vypisované osobitne vrátane potrebných propozícií v sekcii Novinky na našej web stránke a hráči s potrebnou kvalifikáciou sa prihlasujú u osoby zverejnenej na príjem prihlášok. Prelimináries, Semifinále a Candidates sú 13 členné (poriadateľ má právo počet hráčov v skupine zmeniť podľa počtu prihlášok), do vyššej triedy spravidla postupuje víťaz skupiny a hráč umiestnený na druhom mieste, pokiaľ v propozíciách nie je uvedené ináč. Prelimináries štartujú v marci, Semifinále v júni a Candidátes v septembri. Finále 15 – 17 členné, štartuje podľa dohody na kongrese ICCF.

II. Turnaje na zisk titulu :

Tieto turnaje sa hrajú len cez webserver, a prihlásiť sa možno klasicky vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky. Skupiny sa tvoria po celý rok, a štartujú keď sa nazbiera potrebný počet hráčov s kvalifikáciou. Sú to :
Turnaje na zisk IM (13 členné) požadované ELO min. 2300 bodov
Turnaje na zisk GM (13 členné) požadované ELO min. 2450 bodv
Na zisk titulu IM, SIM, alebo GM je potrebné 2x splniť potrebnú normu pre zisk IM, SIM resp. GM . Z týchto turnajov sa nikam nepostupuje.

III. Svetové poháre :

Tieto turnaje sú osobitne vypisované v sekcii Novinky na našej webstránke a v propozíciach je uvedené či sa hrajú webserverom, alebo poštou . Sú to : Svetový pohár juniorov, Svetový pohár, a Svetový pohár veteránov. Spravidla vždy ide o trojkolový turnaj : predkolo, semifinále a finále. Prihlásť sa možno klasicky vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky.

IV. Tématické turnaje :

Ako už sám názov napovedá ide o turnaje na predpísané témy, ktoré sú na celý rok dopredu rozpísané na stránke iccf, vrátane termínov na prihlásenie. Tieto turnaje sa hrajú len cez webserver a prihlásiť sa možno klasicky vyplnením a odoslaním formuláru prihlášky. Podľa záujmu hráčov sú aj viackolové, ale nikde inde sa z nich nepostupuje.

V. Ostatné turnaje :

Sem patria všetky jubilejné a príležitostné turnaje organizované ICCF ako i jednotlivými národnými denomináciami. Pokiaľ sú propozície týchto turnajov zverejnené na našej web stránke, je možné sa do nich prihlásiť klasicky – vyplnením Prihlášky pre turnaje ICCF. Pokiaľ sú zverejnené len na ICCF, je možné sa do nich prihlásiť cez "direct entry"

B.EUROPSKÉ TURNAJE

I. Turnaje na zisk titulu "majstra europy"

Až do konca roku 2013, bola skladba týchto turnajov obdobná ako skladba turnajov na majstra sveta (chýbal len Kandidátsky turnaj) . Vzhľadom na menší záujem o tieto turnaje ako o svetové, bolo na kongrese ICCF v Poľsku rozhodnuté o zmene štruktúry týchto turnajov a ich rozčlenenie na turnaje hrané webserverom a hrané klasickou poštou.

Táto zmena platí od 1.1.2014.

Turnaje hrané webserverom :

1. Permanentné turnaje do ktorých sa možno prihlásiť kedykoľvek počas celého roku sú :
- O - Open Class: 7 členné skupiny pre hráčov s ELO do 2100,
- Prelimináries: 11. Členné skupiny pre hráčov s ELO od 2101 až 2.299

2. Vrcholové turnaje ktorých skupiny štartujú raz za rok :
- Semifinále 11 až 17 členné skupiny štartujú v septembri každý rok a ich propozície sú zverejnené na stránke ICCF
- Candidates 11 až 17 členné skupiny štartujú v marci každý rok a ich propozície sú zverejnené na stránke ICCF
- Finále spravidla raz za rok, kde počet hráčov je spravidla 17 a štart je stanovený kongresom ICCF

Turnaje hrané klasickou poštou :
O tieto turnaje je medzi hráčmi stále menší záujem preto bol znížený aj počet hráčov v skupinách. Až do doby pokiaľ úplne nezaniknú bude štruktúra nasledovná :
O- Open Class (skupiny 4 členné – každý s každým zohrá 2 partie jednu bielymi, jednu čiernymi) ako permanentný turrnaj . Víťaz postupuje do Semifinále ME ,
Semifinále (skupiny 6 členné každý s každým dve partie ) , ako permanentný turnaj . Víťaz a druhý v skupine postupuje do Finále ME
Finále (pravdepodobne za účasti 13 hráčov) Okrem postupujúcich zo semifinalových skupín budú mať právo účasti hráči s ELO nad 2400 bodov.

Propozície a spôsob prihlásenia pre všetky tieto turnaje budú zverejnené na našej web stránke.

II. Ostatné turnaje :
Platí to isté ako v bode IV. pre svetové turnaje.

Z Á V E R :
Prosíme Vás v prihláške vyplniť všetky požadované údaje v predtlačenej tabuľke . Do poznámky môžete uviesť akékoľvek skutočnosti, ktoré pokladáte za dôležití pre realizáciu Vášho zaradenia do požadovaného turnaja.
Výška a spôsob úhrady poplatku za turnaje je prehľadne uvedený na našej stránke v sekcii Prihlášky – Ako zaplatiť? a to pre prihlášky cez národnú federáciu ako i "direct entry".
Bude nás veľmi tešiť ak sa pripojíte k veľkej rodine korešpodenčných šachistov a budete spoznávať krásy tohoto športu. Prajeme Vám veľa úspechov za šachovnicou.

CCA - SR | www.korsach.sk Created by © 2005 WebCreative.info + Dr. Helbich Ján | All rights reserved |