Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Struh��r J��n

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
Návrat