Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Semani��in V��clav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
Návrat