Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Rybansk�� Alexander

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
Návrat