Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Ro��ok Rastislav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
Návrat