Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Rakovan Miroslav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
18. Team Championship Slovakia Preliminary 2 board 320.03.08-21.12.086  1
Návrat