Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Rahl Vojtech

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 1L-bd3, CCA-SR Server 200620.03.06-20.09.077  2.5
Návrat