Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Oriak Anton

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
123. Slovakia Championship Preliminary, section 320.05.09-15.01.104  2
Návrat