Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Nagy Vojtech

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 2LB-bd3, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.074  3.5
Návrat