Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Mikolaj Stanislav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 901.03.09-04.01.105  1
Návrat