Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Kubaljak Franti��ek

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
Návrat