Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Dienes Andrej

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 1501.03.09-26.12.096  1
Návrat