Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Chod��k Ivan

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
Návrat