Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Bordiga Michal

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 401.03.09-24.08.107  0
Návrat