Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Bob��k Andrej

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
Návrat