Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Vimmerová Zuzana

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 2LA-bd2, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.074  2
Návrat