Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Turcer Dušan

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK qf 42th, CCA-SR Server 200730.03.07-30.06.083  3.5
Návrat