Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Trembeckí Ľuboš

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
18. Team Championship Slovakia Semifinal board 120.03.08-01.10.093  6
28. Team Championship Slovakia Final board 220.03.08-05.10.092  6
3XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 601.03.09-03.12.091  4
420. Slovakian Championship, PF 3702.10.07-18.12.081  6
5Corr SVK-chT 7th 2LA-bd3, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.071  6
6Corr SVK-ch open 20th, CCA-SR Server 200615.05.06-20.07.071  6
7Corr SVK-ch open 17th, CCA-SR Server 200515.09.05-15.09.062  4.5
Návrat