Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Szabó Viktor

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 1301.03.09-17.09.097  0.5
Návrat