Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Skalina Juraj

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 2LA-bd3, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.073  4
Návrat