Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Raková Edita

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
124. Slovakia Championship Preliminary, section 220.05.11-26.10.129  0
2III. Ladies Slovakia Championship, Semifinal 01.12.10-26.10.126  3.5
3II. Ladies Slovakia Championship, Semifinal 201.03.09-06.09.094  2
Návrat