Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Rakús Adam

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
19. Team Championship Slovakia Preliminary board 420.05.10-17.05.114  7
223. Slovakia Championship Preliminary, section 620.05.09-26.01.101  6
Návrat