Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Pisoň Ján

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
18. Team Championship Slovakia Preliminary 1 board 120.03.08-12.05.097  0
Návrat