Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Pisár Juraj

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK Cup 14th sf 5, CCA-SR Server 200501.04.05-30.06.067  0
2Corr SVK-ch open 11th, CCA-SR Server 200501.02.05-31.01.067  0
Návrat