Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Piasecký František

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 2LA-bd1, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.076  0
Návrat