Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Petrakovič Kamil

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
18. Team Championship Slovakia Preliminary 2 board 220.03.08-04.03.094  3
Návrat