Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Ondráško Vladimír

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
19. Team Championship Slovakia Preliminary board 420.05.10-17.05.1111  1
Návrat