Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Murín Bohuslav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 2LB-bd1, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.077  0
Návrat