Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Ležovič Maroš

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
123. Slovakia Championship Preliminary, section 520.05.09-13.04.107  0
Návrat