Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Krakovský Peter

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
19. Team Championship Slovakia Final board 415.05.10-29.05.125  4.5
222. Slovakia Championship Semifinal, section 220.05.11-18.11.127  4.5
320. Slovakia Championship Final20.05.09-17.04.1115  4.5
48. Team Championship Slovakia Semifinal board 120.03.08-01.10.096  3
520. Slovakian Championship, PF 3610.03.07-02.09.082  5
6Corr SVK-chT 7th 2LB-bd3, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.071  6
7Corr SVK Cup 14th sf 7, CCA-SR Server 200501.04.05-30.06.064  3
8Corr SVK-ch I/127, CCA-SR 199831.01.98-30.04.996  3
9101. turnaj 1. triedy majstrovstiev Slovenska jednotlivcov01.07.91-31.12.922  9.5
10Corr SVK-ch open 11th, CCA-SR Server 200501.02.05-31.01.061  5.5
11Corr SVK qf 40th, CCA-SR Server 200615.07.06-15.10.072  4.5
12Corr SVK-ch qf 39th, CCA-SR Server 200515.11.05-15.02.076  2
13Corr SVK-ch qf 38th, CCA-SR Server 200515.06.05-15.09.063  3.5
14Corr SVK-ch qf 36th, CCA-SR 200412.07.04-14.08.055  3
152. štvr?finále majstrovstiev Slovenska jednotlivcov01.05.93-31.10.945  2.5
Návrat