Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Kováč Michal

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 6th 2L-bd3, CCA-SR 200401.04.04-30.11.056  0
Návrat