Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Kormanovič Jozef

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
18. Team Championship Slovakia Preliminary 1 board 320.03.08-04.09.084  3
Návrat