Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Kevický Martim

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
19. Team Championship Slovakia Final board 215.05.10-27.06.125  4
Návrat