Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Kendi Štefan

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 6th 2L-bd1, CCA-SR 200401.04.04-30.11.056  0
2Corr SVK-ch open 13th, CCA-SR Server 200515.04.05-15.04.064  3
Návrat