Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Kajan Marcel

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 6th 2L-bd2, CCA-SR 200401.04.04-30.11.055  2
Návrat