Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Körtvély Radoslav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 2LB-bd2, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.076  1
2Corr SVK-ch open 20th, CCA-SR Server 200615.05.06-20.07.076  1
Návrat