Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Hrubý Tomáš

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
123. Slovakia Championship Preliminary, section 120.05.09-10.05.101  5.5
2XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 1001.03.09-20.08.093  4
Návrat