Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Hollý Milan

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-ch 1st Email, CCA-SR 2002- Final04.02.02-05.07.0313  4.5
Návrat