Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Hliva Roman

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-ch qf 39th, CCA-SR Server 200515.11.05-15.02.072  4
Návrat