Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Hanzlúvka Milan

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK Cup 14th sf 6, CCA-SR Server 200501.04.05-30.06.063  3.5
Návrat