Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Gaman Mário

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
124. Slovakia Championship Preliminary, section 420.05.11-21.02.129  0
223. Slovakia Championship Preliminary, section 720.05.09-22.11.096  1
3XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 201.03.09-11.12.096  1
Návrat