Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Gaži Miroslav

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
19. Team Championship Slovakia Final board 215.05.10-27.06.124  4.5
28. Team Championship Slovakia Final board 320.03.08-22.12.096  4
3XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 501.03.09-13.04.101  5
4Corr SVK-chT 7th 2LB-bd2, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.072  4.5
Návrat