Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Fratrič Igor

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
123. Slovakia Championship Preliminary, section 320.05.09-15.01.105  1
2XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 801.03.09-14.08.094  3
Návrat