Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Fúziková Eva

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-chT 7th 2LA-bd1, CCA-SR Server 200615.05.06-15.09.077  0
2Corr SVK-ch open 17th, CCA-SR Server 200515.09.05-15.09.065  3
Návrat