Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Doročiak Peter

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK-ch I/141, CCA-SR 200215.12.02-31.03.044  7.5
Návrat