Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Bielik Peter

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
18. Team Championship Slovakia Final board 320.03.08-22.12.098  3
2Corr SVK-chT 7th 1L-bd3, CCA-SR Server 200620.03.06-20.09.074  4.5
3Corr SVK-chT 6th 2L-bd3, CCA-SR 200401.04.04-30.11.051  9.5
4Corr SVK-ch 1st Email, CCA-SR 2002- Final04.02.02-05.07.037  7
Návrat