Prehľad štartov v oficiálnych súťažiach CCASR
Belay Slavomír

TURNAJZAHÁJENIE - KONIECPORADIE BODY
1Corr SVK Cup 14th sf 5, CCA-SR Server 200501.04.05-30.06.065  2
2Corr SVK-ch open 24th, CCA-SR Server 200715.11.07-15.11.085  39570
3Corr SVK-ch open 21st, CCA-SR e-mail 200720.01.07-20.02.083  1
4Corr SVK-ch open 12th, CCA-SR Server 200515.02.05-15.02.066  1
5Corr SVK-ch open 5th, CCA-SR 200215.12.02-13.04.042  8
6Corr SVK-ch qf 38th, CCA-SR Server 200515.06.05-15.09.067  0.5
Návrat